Regjeringen mener det ikke er trygt nok i Syria – over 30.000 får trolig bli i Norge for godt

Den danske regjeringen vil returnere syrere til hjemlandet, men i Norge har syriske flyktninger en sikker framtid. Det er ikke trygt å sende dem tilbake, ifølge myndighetene.

«Syria not safe» og« Shame on Denmark» var meldingene norske aktivister kom med under en demonstrasjon foran den danske ambassaden denne uken.

Bakgrunnen er at den danske sosialdemokratiske regjeringen med statsminister Mette Fredriksen i spissen har startet en returprosess for rundt 500 syriske flyktninger.

– Det er ikke for sent å snu! Stopp tilbakekallelse av oppholdstillatelser, oppfordrer Vibeke Værn, som er er leder for inkluderingsutvalget i Agder SV.

Demonstrasjon foran Danmarks ambassade mot utsendelse av syrere
Demonstrasjon foran Danmarks ambassade mot utsendelse av syrere Foto: Nico Sollie / TV 2

Hun ledet an i den digitale demonstrasjonen, der noen utvalgte stilte opp fysisk for å overlevere et protestbrev til den danske regjeringen.

– Vi er meget bekymret for at folk i Norge får de samme ideene, og vil sende folk til hjemland der det ikke er trygt, sier Værn.

Følger ikke Danmark

Den norske regjeringen vil ikke følge Danmarks eksempel, ifølge statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet.

– Vi har ingen planer om det nå.

Barstad viser til at det er utlendingsmyndighetene som vurderer sikkerhetssituasjonen i hjemlandet til de asylsøkerne som kommer til Norge.

– Sånn som det er nå, så blir det vurdert at det ikke er trygt å returnere noen til Syria, sier Barstad til TV 2.

Fagsjef Dag Bærvahr i Utlendingsdirektoratet (UDI) bekrefter dette.

– Slik situasjonen er i Syria nå, vurderer vi ikke at det er grunnlag for å trekke tillatelser tilbake, sier han.

Behovet for beskyttelse skal uansett vurderes i hver sak for seg, understreker Bærvar.

– Endringene i hjemlandet må være vesentlige og av en viss varighet og innebære at de som returnerer ikke behøver å frykte forfølgelse, og at han eller hun heller ikke står i reell fare for alvorlige overgrep ved retur, sier UDIs fagsjef.

For sent å returnere syrere

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim støtter danskenes strenge returpolitikk, men i Norge er det trolig for sent å få sendt syrere tilbake til hjemlandet, innser Helgheim.

Norge har et mye dårligere regelverk enn danskene, mener han.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim på Stortinget.
Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim på Stortinget. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Vi har en mye mindre mulighet til å følge opp danskenes linje, for veldig mange av de syrerne som har kommet til Norge har fått permanent opphold allerede, og da kan aldri de sendes ut, selv om det blir trygt, sier han.

Frp foreslår i programforslaget til det kommende landsmøtet at flyktninger må bo i Norge i åtte år før de kan få permanent oppholdstillatelse.

Da flyktningene kom i 2015, var kravet om botid tre år for å få fast oppholdstillatelse i Norge. Dette ble endret til fem år i fjor.

31.000 har fått opphold

Nye tall TV 2 har fått fra UDI viser at rundt 19.000 syrere har permanent oppholdstillatelse i Norge.

Dette er personer som enten har fått innvilget asyl, har kommet som kvoteflyktninger eller på familiegjenforening siden 2015.

I tillegg kommer 12.000 syrere med en midlertidig tillatelse, som gir grunnlag for varig opphold.

Dersom det ikke blir store og varige endringer i situasjonen i Syria med det første, kommer disse til å få permanent opphold.

Til sammen dreier det seg om 31.000 personer.

– Det kan godt være at i veldig mange av disse sakene er det for sent med retur, sier Helgheim.

Han mener flertallet på Stortinget har ansvaret for at retur av syrere som kom under flyktningkrisen ikke blir mulig, fordi de gikk inn for permanent oppholdstillatelse etter tre års botid i Norge.

Vil ikke ta tilbake tillatelser

Frp ønsker forutsigbarhet, og går ikke inn for å trekke tilbake permanente oppholdstillatelser hvis det skulle bli trygt å reise tilbake til hjemlandet.

– Det er veldig krevende å skulle komme med forslag til lover og regler som har tilbakevirkende kraft, sier Helgheim.

Også Frp støtter seg til norske utlendingsmyndigheter i spørsmål om det er trygt å sende flyktninger i Norge tilbake til hjemlandet.

– Vi forholder oss til de grundige analysene UDI gjør, men som et prinsipp er det veldig viktig at når det er trygt, så skal man så fort som mulig tilbake til sitt hjemland, sier han.

– Trist situasjon

I Danmark er det en gruppe syrere med midlertidig opphold, som risikerer at tillatelsen ikke blir forlenget.

Ifølge danske medier har rundt hundre personer, blant dem 20 barn, allerede mistet oppholdstillatelsen.

– Det har blitt en meget usikker og utrolig trist situasjon for flyktningene, sier Værn under demonstrasjonen mot Danmarks ambassade.

Personer uten opphold skal plasseres i utreisesentere, og få statlig støtte til retur. Målet er at de skal reise hjem frivillig.

Den danske regjeringen støtter seg til to rapporter om at det er trygt for syrere å reise tilbake til Damaskus med omegn, men rapportene er sterkt omstridt i Danmark. FNs høykommissær for flykninger har advart mot retur og pekt på at det fortsatt er krig i Syria.

Relatert