Avslører kiropraktor med skjult kamera

TV 2 HJELPER DEG: Med skjult kamera avdekkes kiropraktorens praksis. – Uheldigvis tror jeg at dette kan skremme folk fra å gå til kiropraktor, sier styrelederen i Norsk Kiropraktorforening.

TV 2 hjelper deg fikk tips om en kiropraktorklinikk i Oslo. Om det tipset stemmer, driver klinikken etter en praksis som kan være ulovlig.

For å finne ut om tipsene og påstandene fra pasienter stemmer, vil TV 2 hjelper deg gjøre egne undersøkelser. Vi sender inn tre reportere for å finne ut hva som skjer i behandlingsrommet og hva kiropraktoren sier til pasientene. For å dokumentere dette brukes det skjult kamera, gjort med mobiltelefon.

Se video fra opptakene øverst i saken.

Younan tipset TV 2 hjelper deg

Vi nordmenn bruker litt over én milliard kroner på kiropraktortjenester hvert år.

I 2019 ble det utført over to millioner kiropraktorkonsultasjoner i Norge, fordelt på i overkant av 350 000 pasienter.

Sarkis Younan var en av dem. Da han var på jobb i fjor fikk han plutselig vondt i kneet.

OPPSØKTE KIROPRAKTOR: Opplevelsene Sarkis Younan hadde med en kiropraktor i Oslo, fikk han til å kontakte TV 2 hjelper deg.
OPPSØKTE KIROPRAKTOR: Opplevelsene Sarkis Younan hadde med en kiropraktor i Oslo, fikk han til å kontakte TV 2 hjelper deg. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg

– Jeg skulle sette meg ned, så fikk jeg vondt. Jeg klarte ikke å reise meg eller gå, sier han til TV 2 hjelper deg.

Han bestemte seg for å besøke en kiropraktor da smerten i kneet ikke gikk bort.

– Jeg ville sjekke om det var noe alvorlig, sier Younan.

Se TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo.

Kiropraktor med lang fartstid

Han sjekket Letdeal.no, hvor man kan kjøpe tjenester og produkter til rabatterte priser, og han fant et rimelig tilbud hos Colosseum Kiropraktorklinikk i Oslo. Der skulle han bare betale 198 kroner per behandling for to eller tre kiropraktorbehandlinger.

FLERE NAVN: Colosseum Kiropraktorklinikk har flere navn.
FLERE NAVN: Colosseum Kiropraktorklinikk har flere navn. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg

Colosseum Kiropraktorklinikk ligger på Majorstuen i Oslo, og er også kjent som Bjargosenteret og Kiropraktorvakten. Det er Tom Gisle Bjargo som eier klinikken. Han sier selv at han har 50 års erfaring i kiropraktorfaget.

Under det første besøket hos Colosseum Kiropraktorklinikk sa Younan at han ett år tidligere hadde hatt vondt i rygg og nakke, men at smertene der var borte, og at det nå var kneet som var problemet. Likevel ga Tom Gisle Bjargo beskjed om at han trengte røntgen av rygg og nakke.

Se svaret fra kiropraktoren lenger ned.

– Trenger 15 timer

Røntgen ble tatt hos en annen klinikk og Younan tok med bildene til kiropraktoren på Colosseum Kiropraktorklinikk.

– Jeg hadde ganske vondt i kneet og spurte om det går bort eller ikke, sier Younan.

Han fikk beskjed om at kiropraktoren skulle jobbe med kneet senere, men Younan måtte ta en pakke med 15 timer.

– Han pushet på de 15 timene og den pakkeprisen. Han fulgte meg til resepsjonen og gjentok det samme igjen, forklarer Younan, som bekrefter at han følte seg presset.

– Jeg ble bekymret og begynte å tenke at jeg kanskje hadde problemer med nakken jeg ikke var klar over, sier han til TV 2 hjelper deg.

Etter dette gikk ikke Younan til flere behandlinger. Tom Gisle Bjargo hevder Younan ikke kom bare for å sjekke kneet, og i tillegg mener Bjargo kneet kunne ha sammenheng med problemer i korsrygg og bekken.

På Google og Legelisten kan man lese historier fra pasienter ved klinikken som ligner på det Sarkis forteller. Der skriver flere at de har blitt sendt til røntgen etter første time, og at de har blitt tilbudt å forhåndsbetale for flere behandlingstimer.

KOMMENTARER: Tom Gisle Bjargo og Colosseum Kiropraktorklinikk har fått flere negative kommentarer på nett.
KOMMENTARER: Tom Gisle Bjargo og Colosseum Kiropraktorklinikk har fått flere negative kommentarer på nett. Foto: Skjermbilder Google og Legelisten.

Strenge regler for røntgen

En slik praksis kan være i strid med strålevernreglene og helsepersonelloven som kiropraktorer er underlagt.

Styreleder i Norsk Kiropraktorforening, Espen Ohren, sier røntgen er en god hjelp i kiropraktorpraksisen, men at det ikke skal være en rutine.

– Røntgen som rutinemessig undersøkelse skal ikke tas. Det er en individuell tilpasning basert på pasientenes sykehistorie og eventuelle funn under undersøkelsen som avgjør behovet. Pasienten må få god informasjon slik at pasienten kan samtykke til vurderingen om dette er noe de ønsker å gå videre med eller ikke, sier han til TV 2 hjelper deg.

Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) stilles det strenge krav til bruk av røntgen, på grunn av strålingen man utsettes for.

– BØR BEGRENSES: Eva G. Friberg i Direktoratet for strålevern sier at røntgen bør begrenses.
– BØR BEGRENSES: Eva G. Friberg i Direktoratet for strålevern sier at røntgen bør begrenses. Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

– Man bør begrense bruken av røntgen fordi røntgenstråling er forbundet med en liten risiko for å kunne skade DNA-molekyler i cellene våre, siden dette er ioniserende stråling, sier Eva G. Friberg, fagdirektør medisinsk strålebruk ved DSA.

Strålingen kan på sikt føre til stråleindusert utvikling av kreft.

– Denne risikoen er veldig liten, siden dosene er lave. For en nødvendig undersøkelse vil den kliniske nytteverdien overstige denne risikoen. Men for en unødvendig undersøkelse, er denne risikoen uakseptabel, sier Friberg.

Blir møtt av en annen kiropraktor

Alle tre reporterne kjøper en pakke gjennom Letsdeal.no slik Sarkis gjorde.

I behandlingsrommet blir reporterne møtt av kiropraktor Jan Yngve Mysen Bjargo, som forklarer at han vanligvis ikke jobber ved denne klinikken.

SKJULT KAMERA: Tre reportere fra TV 2 hjelper deg oppsøkte Colosseum Kiropraktorklinikk med skjult kamera for å dokumentere det som foregår ved klinikken.
SKJULT KAMERA: Tre reportere fra TV 2 hjelper deg oppsøkte Colosseum Kiropraktorklinikk med skjult kamera for å dokumentere det som foregår ved klinikken. Foto: TV 2 hjelper deg

«Jeg er stand inn for han som egentlig er her, for han har brukket benet.»

På spørsmål om hvorfor de kommer, forteller de at de vil ha en generell sjekk og ikke har noen spesielle symptomer.

I behandlingsrommet får våre reportere beskjed om å ta røntgen. Han sier følgende til den ene reporteren:

«Hvis jeg skal jobbe videre, vil jeg gjerne ha bilde, røntgenbilde», sier Mysen Bjargo til en av reporterne.

Eieren av klinikken, Tom Gisle Bjargo, er også delvis til stede under konsultasjonene. Når den første timen er ferdig, følger han alle til resepsjonen og bestiller en røntgentime. Alle tre får vite at det skal skje på en annen klinikk, Klinikk Frogner. Det finnes ingen skriftlig henvisning for røntgentimene, slik loven krever.

Røntgenbildet koster 700 kroner i tillegg til det man har betalt hos Letsdeal, forklarer Tom Gisle Bjargo.

– Det er en ekstra kostnad. Men det må vi ha for å få fikset det. Det er snakk om å fikse problemet, det koster 700 kroner og de bildene må vi ha.

Samme person behandler og tar røntgen

Hos Klinikk Frogner møter våre reportere igjen Jan Yngve Mysen Bjargo. Det er nemlig her han egentlig jobber som kiropraktor, gjennom eget enkeltmannsforetak.

Mysen Bjargo tar røntgenbilde av reporternes overkropp, til tross for at de har gitt beskjed om at de ikke har noen smerter.

Dette er Direktoratet for strålevern kritisk til.

– Jeg må si at dette er sterke indisier på at man har en praksis som ikke er i tråd med strålevernsregelverket, sier Friberg, da hun ser de skjulte opptakene som er blitt gjort.

– Jeg kan ikke forstå at det er behov for en røntgenundersøkelse av tilsynelatende friske pasienter for at disse pasientene skal få en tilfredsstillende behandling hos kiropraktor, sier hun til TV 2 hjelper deg.

Direktoratet for strålevern peker også på at uten en skriftlig henvisning kan ikke Jan Yngve Mysen Bjargo vurdere behovet for undersøkelsen, slik han er forpliktet til etter regelverket.

Samme etternavn

De to kiropraktorene har samme etternavn. Men hvilken relasjon er det egentlig mellom dem?

Når en av reporterne spør Jan Yngve Mysen Bjargo om Tom Gisle Bjargo er faren hans, bekrefter han dette.

– Ja, det er det. Kanskje ikke så veldig vanskelig å skjønne når man ser samme etternavn.

Han forteller videre at egentlig ikke jobber på Colosseum Kiropraktorklinikk og at han sluttet der for mange år siden.

Til tross for at Jan Yngve Mysen Bjargo bekrefter Tom Gisle Bjargo er faren hans, skriver han senere i en epost til TV 2 hjelper deg at det ikke stemmer:

«Jeg er ikke i slekt med Tom Bjargo. Det er flere kiropraktorer i Norge med samme etternavn.»

Men når TV 2 hjelper deg konfronterer han med lydopptaket, får vi dette svaret via Mysen Bjargos advokat:

«Årsaken til navnetilføyelsen Bjargo skyldes hans mors ekteskap med Tom Bjargo som ble avsluttet for 41 år siden.»

Bør være ekstra forsiktig

Direktoratet for strålevern peker på at det stilles ekstra strenge krav til henvising mellom nære relasjoner.

– Henvisning til egen praksis, hvor man har et økonomisk forhold til, skal utøves med forsiktighet. Det er viktig at man er nøye på dokumentasjon av at undersøkelsen er nødvendig, slik at dette kan overprøves ved et eventuelt tilsyn i ettertid, sier Friberg.

Forskriften sier dette spesielt gjelder for henvisning av symptomfrie personer.

– Nå vil vi basert på de opplysningene vi har sett kontakte disse to klinikkene for å innhente nærmere informasjon. Basert på den informasjonen vil vi vurdere om det er nødvendig å åpne tilsynssak, sier hun til TV 2 hjelper deg.

Jan Yngve Mysen Bjargo skriver via sin advokat at han aldri foretar rutinemessig henvisning til røntgen, og at han følger de nasjonale retningslinjene. Han mener at det ikke var han som henviste våre reportere til røntgen.

Han skriver også:

«Det er henvisers ansvar å vurdere om røntgen er nødvendig. Når jeg tar bilder for andre terapeuter er jeg radiograf, og bare det.»

Mysen Bjargo har ikke villet stille til intervju i saken.

Ledelsen tar avstand

Direktoratet for strålevern understreker at den som tar røntgenbildet har eget ansvar.

Ledelsen ved Klinikk Frogner skriver til TV 2 hjelper deg at Jan Yngve Mysen Bjargo er selvstendig næringsdrivende og fakturerer sine egne kunder.

De skriver:

«Rutinemessig røntgen er uakseptabelt. Det er ikke forenlig med god kiropraktorvirksomhet.»

De mener at det heller ikke skjer ved klinikken.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang Colosseum Kiropraktorklinikk sin røntgenpraksis er i søkelyset.

– Vi fikk en bekymringsmelding i 2016 som gikk på markedsføringen av denne såkalte Letsdeal-pakken de hadde, hvor de rutinemessig solgte røntgenundersøkelser, og det var i strid med regelverket om en individuell vurdering og at undersøkelsen skal ha en klinisk nytteverdi, sier Friberg i strålevernet.

Nå står det på Letsdeal sine sider slik om undersøkelse ved klinikken: «OBS! Etter den kliniske undersøkelsen kan det bli nødvendig at du blir videresendt til en røntgenundersøkelse.»

Foreningen kritisk til ordbruk

Det er ikke bare røntgenpraksisen som er oppsiktsvekkende. Alle tre reportere som har kjøpt time hos Tom Gisle Bjargo får beskjed at de trenger behandling. Han sier blant annet dette til pasientene:

REAGERER: Espen Ohren, styreleder i Norsk Kiropraktorforening reagerer på ordbruken.
REAGERER: Espen Ohren, styreleder i Norsk Kiropraktorforening reagerer på ordbruken. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg

– Du har en liten rotasjon i hoften. Den er vridd seg tilbake. Du synker litt ned på den ene siden.

– Du har en liten skjevhet nede i bekkenet. Hvis grunnmuren er skjev, så vil den kompensere litt høyere opp. Den i nakken påvirker de negative nervesignalene.

– Selv om du ikke har symptomer akkurat i det øyeblikket, så ligger det latent. Det som er galt, blir bare verre hvis man ikke gjør noe med det. Fikse problemet, ikke bare behandle.

Norsk Kiropraktorforening ser på de skjulte opptakene som er blitt gjort. Styreleder Espen Ohren, reagerer på det han hører.

– Bruk av ord og uttrykk som «skjevheter» skal man være forsiktig med å bruke. Det sykeliggjør pasienten, sier han til TV 2 hjelper deg.

Tom Gisle Bjargo sier pasienter som har bedt om generell undersøkelse vil vite om det er skjevheter, og hva som kan gjøres med det.

Tilbyr pakketilbud

Selv om alle tre sier de ikke har smerter, blir de flere ganger fortalt at de bør kjøpe en behandlingspakke med mange behandlinger. Pasientene blir fulgt til resepsjonen av Tom Gisle Bjargo og han ber resepsjonisten om å lage en pakkeløsning for kundene.

TILBUD: Reporter fikk tilbud om en behandlingspakke som koster nesten 6000 kroner og en treningspakke til 5000 kroner.
TILBUD: Reporter fikk tilbud om en behandlingspakke som koster nesten 6000 kroner og en treningspakke til 5000 kroner. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg

Til den ene reporteren sier Bjargo følgende:

– Nå har vi tatt bildene, nå jobber vi med bekkenet.

Bjargo tilbyr han en behandlingspakke på 15 timer til 5950 kroner.

Reporter får også tilbud om trenings-pakke på 15 timer på klinikkens eget treningssenter.

– Vi må rette opp. Han trenger en kombinasjon. Han skal trene og vi må jobbe to dager i uken. Et tolv-ukers opplegg må vi kjøre på, sier Bjargo til resepsjonisten.

Når reporter sier han ikke har penger til å betale nå, ber Bjargo resepsjonisten om å lage en rimelig pakke.

– Vi registrerer deg på denne. Du får lage et opplegg på 15 behandlingstimer for 12 ganger, vi får lage en rimeligere behandlingspakke, så lenge han tar den treningsdelen ved siden av da, sier Bjargo.

Selv om reporter igjen sier at han ikke har anledning, gir ikke kiropraktoren seg.

– Ta den ene delen først. Vi kan dele på det. Det synes jeg vi skal gjøre, sier han til reporteren.

Kritisk til praksisen

Også de to andre reporterne får lignende tilbud.

– Du trenger noen ganger nå, normalt et par ganger i uken i starten. Også blir det litt lenger og lenger intervaller etter hvert som jeg ser det blir bedre. Nå snakker jeg om å fikse problemet, rette opp situasjonen i bekkenet, du må regne 12 til 15 ganger. Men vi lager en rimeligere pakke, du får også oppfølging når det gjelder riktige øvelser, sier han til den andre reporteren.

Også den tredje reporteren får et slikt tilbud.

Norsk Kiropraktorforening er kritisk til at det tilbys slike løsninger for pasientene.

– Pakkepris over flere behandlinger er en situasjon vi ikke skal sette pasienten i. Det er ikke god praksis. Det kan kanskje være forenklende for kiropraktorklinikken, men det er ikke slik man skal gi til pasienten, sier Ohren.

Bjargo sier det er frivillig å kjøpe pakketilbudet, og peker på at det blir billigere per behandling. Han sier også at det å trene riktig er et viktig ledd i behandlingen.

Norsk Kiropraktorforening er overrasket over det som kommer fram i de skjulte opptakene.

– Praksis som framkommer av videoen tar vi avstand fra og ser alvorlig på. Det er ikke slik våre medlemmer skal kunne drive praksis. Hadde det forekommet og vi hadde fått vite om det, ville dette blitt en sak i etisk råd i vår forening, sier Ohren.

Bjargo ble ekskludert av Norsk Kiropraktorforening for mange år siden, men foreningen sier de ikke kan si noe om årsaken til dette. Bjargo sier han selv valgte å melde seg ut av foreningen, før ekskluderingsvedtaket.

– Ser ut som lovbrudd

Anne Kjersti Befring er jurist og ekspert på helserett ved Universitetet i Oslo. Hun sier det ser ut som om det er flere lovbrudd.

– Her ser det ut som han har laget en pakkeløsning som innebærer røntgen nærmest før man undersøkt pasienten, det er ikke i samsvar med helsepersonelloven, sier Befring.

FLERE SAKER: Tom Gisle Bjargo har hatt flere tilsynssaker mot seg tidligere. Se listen lenger nede.
FLERE SAKER: Tom Gisle Bjargo har hatt flere tilsynssaker mot seg tidligere. Se listen lenger nede. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg

Hun sier det er brudd på forsvarlighetsplikten, brudd på sparsomhetsprinsippet og brudd på retten til medvirkning som pasienter har.

– BRUDD: Helserettsekspert, Anne Kjersti Befring, sier det ser ut til at Tom Gisle Bjargo bryter helsepersonelloven.
– BRUDD: Helserettsekspert, Anne Kjersti Befring, sier det ser ut til at Tom Gisle Bjargo bryter helsepersonelloven. Foto: Universitetet i Oslo.

– Når det er så generelt og skjematisk, uten at man presenterer alternativer og uten at man foretar konkrete vurderinger av hva som er denne pasientens behov, så blir det lovstridig, sier Befring.

– Det å tilby en type pakkeløsninger på antall behandlinger er vanskelig å forene med lovkravet om individuell vurdering fra gang til gang. Man har en plikt til å ikke overbehandle og ikke påføre pasienten unødvendig kostnader. Dette kan fort komme i konflikt.

Hun mener det er grunnlag for at Helsetilsynet går inn og kontrollerer denne virksomheten.

Svarer på e-post

TV 2 hjelper deg har flere ganger bedt Tom Gisle Bjargo om et intervju, men han sier at han ikke har anledning til å stille. Han avviser at han bryter loven, og han skriver i en epost at han alltid har hatt gode resultater.

Han påstår at det ikke er et krav at henvisning til røntgen skal være skriftlig og avviser at han rutinemessig tar røntgen av pasienter.

«Det er funn ved funksjonsundersøkelsen som ga indikasjon og som medførte anbefaling av røntgen. Og videre at det var pasientens valg om bilder skulle tas.»

«Forholdet at min stesønn har vært behandler som vikar i mitt sykefravær, og også tatt røntgenbilder i sin vanlige praksis, kan jeg ikke se er betenkelig», skriver Bjargo.

Tom Gisle Bjargo har fått flere tilsyn mot seg tidligere:

I 1998 fikk Tom Gisle Bjargo kritikk av Helsetilsynet for mangelfull journalføring og mangelfull undersøkelse og oppfølgning av en pasient.

I 2002 fikk han advarsel fra Helsetilsynet for mangelfull journalføring.

I 2005 fikk han igjen advarsel fra Helsetilsynet for flere brudd på helsepersonelloven, etter at flere pasienter klaget. Han fikk advarsel for blant annet uforsvarlig virksomhet, og nok en gang, mangelfull journalføring.

Helsetilsynet skriver blant annet om den ene pasienten: «Det fremgår av sakens opplysninger at det er blitt tatt røntgenundersøkelse av pasienten, men indikasjonen for denne er ikke angitt. Etter Helsetilsynets oppfatning er det svært kritikkverdig dersom det tas røntgen uten at det foreligger en klar indikasjon for å utsette pasienter for bestråling. Helsetilsynet finner at De i dette tilfellet utøvde uforsvarlig virksomhet.»

Om advarslene viser Bjargo til at disse ligger langt tilbake i tid, og han hevder han innrettet seg etter kritikken mot journalføringen.

Norsk Kiropraktorforening sier de ikke har noen sanksjonsmuligheter overfor praksisen Colosseum Kiropraktorklinikk bedriver. Foreningen påpeker at det ikke er slik kiropraktorpraksis skal utføres.

– Uheldigvis tror jeg at dette kan skremme folk fra å gå til kiropraktor, dessverre. Jeg er litt lei meg for at jeg ser dette her, og jeg tror pasienter kan kvie seg litt, hvis de tror dette er praksis hos en kiropraktor, sier han til TV 2 hjelper deg.

Relatert