PENSJON: Flere bør ta en vurdering de nærmeste dagene. Foto: Lev Dolgachov / Colourbox
PENSJON: Flere bør ta en vurdering de nærmeste dagene. Foto: Lev Dolgachov / Colourbox

Pensjonsfrist går ut om få dager – disse bør ta grep før det er for sent

Innføringen av Egen pensjonskonto vil være nyttig for mange, men samtidig er det noen som bør vurdere å reservere seg mot den nye pensjonsordningen. I så fall har de dårlig tid.

1. februar 2021 ble «Egen pensjonskonto» innført, som innebærer at 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor vil få samlet all sin innskuddspensjon på samme sted.

I stedet for at pensjonen man har opparbeidet hos forskjellige arbeidsgivere skal stå hos forskjellige pensjonsleverandører, skal dette nå samles i en Egen pensjonskonto.

Den nye pensjonsordningen vil kun innføres for de som i dag jobber hos en arbeidsgiver i privat sektor.

– Tidligere har man hatt pensjonen fra ulike arbeidsgivere spredt rundt, men disse blir nå slått sammen. Da får man bedre kontroll over pensjonen sin, og man slipper å betale gebyr til ulike pensjonsleverandører, sier fagdirektør finans Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Frist 1. mai

Når du slutter i en jobb i privat sektor, får du et pensjonskapitalbevis med pengene du har oppspart gjennom jobbens tjenestepensjon.

Det har vært mulig å samle ulike pensjonskapitalbevis hos samme pensjonsleverandør også tidligere, men ifølge Forbrukerrådet er det få som har benyttet seg av muligheten.

– Det er mange som ikke engang er klar over at de har betydelige pensjonsinnskudd fra tidligere arbeidsgivere, og at de i verste fall kan betale over seks prosent i årlige kostnader, sier Jensen.

Da Egen pensjonskonto ble innført 1. februar, ble det satt en frist tre måneder fram i tid.

– 1. mai starter sammenslåing av pensjonssparingen din på Egen pensjonskonto, hvis du ikke aktivt har reservert deg mot sammenslåing. Det tar tid å gjennomføre flyttingen rent praktisk, men den skal være gjennomført i løpet av året, sier kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige.

Kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige. Foto: Gjensidige
Kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige. Foto: Gjensidige

Bør du reservere deg?

Det er flere fordeler ved at pensjonen din samles på ett sted. I tillegg til at du får bedre oversikt og slipper å betale gebyr til ulike pensjonsleverandører, kan du i større grad enn tidligere ta kontroll over egen pensjonssparing.

– Du kan fritt velge hvilket pensjonsselskap som skal forvalte pensjonssparingen din og hvilke fond pengene skal plasseres i. Du kan også velge å legge inn noen typer privat pensjonssparing på egen pensjonskonto, sier Haraldsen.

Fristen for å reservere deg mot at dine pensjonskapitalbevis automatisk samles hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør, er satt til 1. mai.

Selv om de fleste gjør lurt i å tillate sammenslåing, peker Jensen i Forbrukerrådet på at det for noen kan være aktuelt å reservere seg.

Fagdirektør finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen. Foto: John Trygve Tollefsen
Fagdirektør finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen. Foto: John Trygve Tollefsen

– Å reservere seg mot sammenslåing kan være lurt for de som har kort tid igjen til de skal pensjonere seg. Har du mange små avtaler, kan du få pengene utbetalt raskere enn hvis du samler dem, sier Jensen.

Årsaken er at du minst skal ha utbetalt rundt 20.000 kroner i året for hver pensjonsavtale, som betyr at pensjonskapitalbevis med mindre enn 200.000 kroner vil bli utbetalt raskere enn standardtiden på ti år.

Sjekk din pensjon

Dersom det er viktig for deg å ha kontroll på hvilken pensjonssparing som kommer fra hvilken arbeidsgiver, kan det også være hensiktsmessig å reservere deg mot sammenslåing.

En annen grunn til å ville reservere deg mot sammenslåing er hvis du har jobbet i yrker med særaldersgrenser for pensjonsutbetaling, og vil ha pensjonen utbetalt tidligere enn pensjonskontoens grense på 62 år.

Ønsker du å reservere deg mot Egen pensjonskonto, kan du gjøre det hos Norsk Pensjon.

– De som tidligere har vært hos en arbeidsgiver med veldig god pensjonsavtale, vil også ha nytte av å ikke slå den sammen med ordningen til dagens arbeidsgiver. For dem det gjelder, er det bedre å flytte beholdningen ut fra dagens arbeidsgiver til en egenvalgt leverandør, sier Jensen.

Han henviser til Finansportalen.no for oversikt over alle tilbudene som finnes i markedet.

Uansett om du velger å reservere deg eller ikke, oppfordrer Jensen til at du undersøker hvor mye du kommer til å få i pensjon.

– Gå inn på nettsiden til Norsk Pensjon og se hva du kommer til å få. Det er det viktigste første steget du kan gjøre for å få kontroll over din egen pensjon.

Relatert