RØDT LYS FOR NEMNDNE: Det går mot nok et historisk vedtak denne helgen. Også i Venstre er det stor vilje for å fjerne abortnemndene.
RØDT LYS FOR NEMNDNE: Det går mot nok et historisk vedtak denne helgen. Også i Venstre er det stor vilje for å fjerne abortnemndene. Foto: Isabel Svendsen Berge / TV 2

Vil fjerne nemndene: – Blir bare en ekstra byrde for kvinnen

Venstre vil denne helgen trolig følge en rekke partier, som har vedtatt å utvide grensen for selvbestemt abort.

– Dagens system med abortnemnder fremstår som utdatert for veldig mange, sier Venstre-leder Guri Melby.

I Venstres forslag til program går partiet nå inn for å avskaffe abortnemndene mellom uke 12 og 18 i svangerskapet, og heller sikre rett til god rådgivning og oppfølging, og følger dermed Arbeiderpartiet som vedtok å utvide grensen for selvbestemt abort på lørdag.

Ingen av Venstre-politikerne som skal stemme over programforslaget på landsmøtet har villet endre dette. Dermed ligger alt til rette for at dette punktet i programmet blir vedtatt.

– I Venstre mener de aller fleste at nemndsystemet har gått ut på dato. De aller fleste kvinner opplever å få medhold av nemnden i dag. Det mener jeg i seg selv viser at systemet er overflødig. Det blir bare en ekstra byrde for kvinnen, mener Melby.

Hun er tydelig på at med abortnemndene fjernes også dagens vilkår for å få abort mellom uke 12 og uke 18 (se faktaboks). Med andre ord blir det fri abort fram til denne uken i svangerskapet.

Fakta om abortloven

 • I Norge har kvinnen rett til å bestemme selv om hun skal avbryte et svangerskap fram til utgangen av 12. svangerskapsuke. Etter dette blir det mer komplisert, og skal hun få godkjent en abort må hun søke en nemnd for en avgjørelse. Hun har rett, men ikke plikt til å møte nemnd fysisk.
 • Svangerskapsavbrudd etter 12. svangerskapsuke kan skje dersom ett av følgende forhold er tilstede:
 1. Svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnen
 2. Det kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon
 3. Det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom på grunn av arvelige anlegg, eller at barnet kan få sykdom eller skadelig påvirkning under svangerskapet
 4. Dersom svangerskapet er et resultat av seksualforbrytelser (voldtekt og incest), den gravide er alvorlig sinnslidende eller i betydelig grad psykisk utviklingshemmet
 • Etter 18. svangerskapsuke kan det ikke avbrytes med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det, for eksempel at mors liv er i fare eller at fosteret er i en stand som ikke er forenelig med liv.

Kilde: Abortregisteret, Helsedirektoratet, SNL

– Ja, slik har jeg skjønt forslaget. Vi fjerner nemndsystemet. Vi fjerner betingelsene som ligger der. Da blir det kvinnens valg fram til uke 18, på samme måte som det er kvinnens valg i dag fram til uke 12, sier Melby.

– Må bli slutt på skyld og skam

Leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark, er blant dem som mener det er på høy tid.

– Men uten en nemnd og disse vilkårene forlater dere et kompromiss, som abortloven har vært i 40 år. Hvordan skal en nå balansere alle de ulike hensynene dagens abortlov ivaretar?

– Jeg mener Venstre skal være klar på at vi vil løfte kvinnenes rettigheter og selvbestemmelsen. Abortloven har vært et kompromiss, men nå er Venstre og en rekke partier klar for å forlate det. Tiden er inne for å gi kvinner rett til å bestemme selv. Det må bli slutt på å påføre kvinner skyld og skam, i en allerede sårbar situasjon.

– Nærmer seg flertall

Venstre er ikke alene:

 • Ap vedtok i helgen i sitt partiprogram for neste stortingsperiode at de ønsker å skrote abortnemndene fram til uke 18.
 • Et mindretall i Senterpartiets programkomité har foreslått det samme.
 • Også MDG har vedtatt å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18 ved å erstatte dagens abortnemnd med et rådgivende og støttende organ.
 • Rødt har vedtatt å skrote nemndene helt fram til lovens grense på 22 uker.
 • SVs programkomité har foreslått det samme. Partiet skal vedta sitt stortingsprogram for 2021-2025 denne helgen.

– Om Venstre kommer over sperregrensen til høsten kan det altså nærme seg et flertall for å utvide grensen for selvbestemt abort, mener Hansmark.

Stopper ved 18 uker

Han mener det er på høy tid.

– De aller fleste som søker en nemnd om abort får godkjent denne. Likevel tvinges hundrevis av kvinner hvert år gjennom en prosess hvor de må brette ut om sitt personlige liv, mens de allerede er i en vanskelig og sårbar situasjon.

– Hvorfor stoppe ved 18 uker? Er det ikke like tungt for de som er har kommet lenger ut i svangerskapet?

– Etter 18 uker er spørsmålet litt annerledes. Det skal mer alvorlige og tungtveiende grunner til for å få innvilget abort, og det er riktig at nemnd gjør de avveiningene, sier Hansmark.

Han mener samtidig det kan være grunn til å se på om ordningen med abortnemnd fungerer godt nok også for dem som må ta senaborter etter uke 22 i svangerskapet.

I påsken kunne TV 2 fortelle historien om Linn Haugland Engelsen som ikke fikk tatt abort etter akutt vannavgang i uke 20 fordi abortnemnden var på ferie i jula.

En kartlegging TV 2 har gjort viser at en rekke abortnemnder ikke er operative på røde dager.

– Sånn kan vi ikke ha det. Jeg mener at når staten setter en begrensning på mulighet til å ta abort, så må en i hvert fall kunne forvente at den nemnden som er satt til å ta avgjørelsen er tilgjengelig, sier Hansmark.

Landsmøtet til Venstre avholdes førstkommende fredag til søndag.

Relatert