IKKE BESTEMT: Helseminister Bent Høie (H) forteller at det enda ikke er bestemt hva koronasertifikatet skal brukes til. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
IKKE BESTEMT: Helseminister Bent Høie (H) forteller at det enda ikke er bestemt hva koronasertifikatet skal brukes til. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Forenklet utgave av koronasertifikat på plass i mai

En forenklet utgave av et koronasertifikat skal være på plass i mai. Det vil være før regjeringen har vurdert og besluttet hva sertifikatet kan brukes til.

Et koronasertifikat vil både kunne vise vaksinasjonsstatus, negativt testresultat og eventuell immunitet etter gjennomgått koronasykdom, skriver regjeringen.

– Bruken av sertifikatet er ennå ikke avklart, verken nasjonalt eller med tanke på innreise og karantene ved ankomst til Norge fra utlandet. Det er mange hensyn som må tas i denne vurderingen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) utreder nå hvordan et koronasertifikat kan brukes i gjenåpningen. Regjeringen vil så ta stilling i saken.

Den endelige versjonen av sertifikatet, som vil være helt i tråd med EUs regelverk, kommer i slutten av juni da EU-kommisjonen lovforslag om å opprette et digitalt grønt sertifikat etter planen skal tres i kraft.

– Fra norsk side har vi lagt vekt på at en koordinert europeisk tilnærming til utforming av koronasertifikater kan være med å bidra til en trygg gjenåpning i Europa. Vi har samtidig understreket at bruken av sertifikatene må reguleres av nasjonale myndigheter, sier Høie.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF utvikler sertifikatet i Norge.

Relatert