Detaljen om Oslo kan sikre at hele landet åpner raskere

Gjenåpning av Norge begynner smått på fredag. Helsebyråd mener nøkkelen til en raskere gjenåpning ligger i Oslo.

På tirsdag kunne statsministeren endelig si at vi tar det første steget for å gjenåpne Norge. De nasjonale tiltakene som ble innført før påske reverseres, mens det gjøres forberedelser for ytterligere åpning.

Da onsdagen kom uteble imidlertid de gode nyhetene for Oslo. Der forlenges de strenge tiltakene i en kommune som allerede har vært nedstengt i snart et halvt år.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) mener at vi ikke må glemme hvor avhengig resten av Norge er av hvordan situasjonen er i Oslo.

– Om vi ikke får løst situasjonen i Oslo, får vi heller ikke løst smittesituasjonen nasjonalt. Dersom vi ikke husker på det, blir Oslo stående på perrongen når åpningstoget til regjeringen drar fra stasjonen, sier Steen.

Se hele debatten mellom helseminister Bent Høie og Robert Steen i videovinduet øverst i saken.

TILTAK: Smittetrykket i Oslo er for høyt til at det er forsvarlig å gi lettelser, sa helsebyråd Robert Steen (Ap) under onsdagens pressekonferanse.
TILTAK: Smittetrykket i Oslo er for høyt til at det er forsvarlig å gi lettelser, sa helsebyråd Robert Steen (Ap) under onsdagens pressekonferanse. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

200 prosent

Det praktiseres fortsatt en beskjeden omfordeling av vaksiner til kommuner med mye smitte i Norge.

Det er altfor lite, mener Steen, som lenge tatt til ordet for at Oslo, som har hatt vedvarende høy smitte over tid, bør få langt flere doser. Dette gagner ikke bare hovedstaden, men hele landet, mener han.

Steen viser til den nyeste rapporten fra Holden-utvalget hvor konklusjonen var krystallklar.

UTVALG: Økonomiprofessor Steinar Holden leder Holden-utvalget.
Foto: Vidar Ruud / NTB
UTVALG: Økonomiprofessor Steinar Holden leder Holden-utvalget. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Det er knapphet på vaksiner, og da må vi bruke vaksinere der behovet er størst. Det er der hvor smittenivået er høyest at det er størst risiko for å bli alvorlig syk og dø, sier Steinar Holden ved Universitet i Oslo.

Han har ledet utvalget som er nedsatt for å gi regjeringen samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntak.

Utvalget mener at kommuner med vedvarende høyt smittetrykk bør få 200 prosent flere doser.

– Da vil vi redusere antall dødsfall og alvorlig syke mest, og det er det som er mest effektivt. Hvis vi reduserer smitte der, vil vi også redusere smitten i hele landet, sier han.

Hele landet

I tillegg til at en større omfordeling kan minske smittespredningen og redde liv flere liv, mener Steen at det har en rekke andre fordeler.

– En omprioritering vil kunne gjøre at vi kan åpne samfunnet raskere, få folk tilbake i jobb og minske den mentale belastningen pandemien har for folk, sier helsebyråden.

Han peker blant annet på at Oslo er bindeleddet for både innenlands- og utenlandsreise i Norge. Finnes det smitte der, vil smitten også spre seg til andre steder.

– Hovedstaden vil alltid være episenteret. Får vi flere vaksiner kan dette åpne opp hele landet fortere, ikke bare Oslo, sier han.

BEKYMRET: Bent Høie mener at Oslo allerede får ekstra vaksiner og er bekymret for konsekvensene av en større omfordeling.
BEKYMRET: Bent Høie mener at Oslo allerede får ekstra vaksiner og er bekymret for konsekvensene av en større omfordeling. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Har effekt

Helseministeren mener at Oslo har fått flere vaksiner enn det Steen gir uttrykk for.

I tillegg til at kommuner med vedvarende høyt smittetrykk får en beskjeden omfordeling, viser han til at regjeringen også har gjort en annen betydelig endring av strategien.

– Vi omfordeler nå etter innbyggerantall, ikke etter risikogrupper slik vi gjorde før. Det har en betydelig større effekt på fremgangen av vaksineringen, ikke bare i Oslo, men også i de andre store byene som Drammen og Stavanger, sier Bent Høie (H).

Dersom det besluttes at enda flere vaksiner skal gå til hovedstaden, er han bekymret for at de andre kommuner er dårligere rustet dersom de får et smitteutbrudd.

– Det kan komme store utbrudd andre steder også og da vil regnestykket se annerledes ut. Vi har en omfordeling i dag og hvor skal balansen være, spør Høie.

Helseministeren sier også at dagens vaksinestrategi er i tråd med hva Folkehelseinstituttet har anbefalt.

– Regjeringen lytter til fagmyndigheten som har ansvar for vaksinestrategien og ikke til Holden-utvalget.

Uenig

Steen oppgir at Oslo har fått cirka 40.000 ekstra doser etter omfordelingen.

– Det er 20.000 ekstra vaksinerte på en befolkning av 700.000. Noe voldsom stor påvirkning har ikke det nødvendigvis hatt, sier helsebyråden.

Da Oslo fikk ekstra vaksiner, var dosene øremerket bydelene som er hardest rammet.

– Kunne dere innad i kommunen i større grad omfordelt der det er mest smitte?

– Innenfor prioriteringsgruppene er det en viss åpning for det, men alle bydelene har høyt smittetrykk. Bydelen som har lavest ligger rett under 200 av 100.000 smittede, sier Steen.

Videre viser han til at flest personer har dødd med korona i Oslo og at Oslo-området også har flest innlagt på sykehus.

– I tillegg har vi levd i en nedstengt by i seks måneder.

STENGT: Alle butikker utenom matbutikker, apotek og blomsterbutikkene må holde stengt i Oslo. Sentrum er folketomt.
STENGT: Alle butikker utenom matbutikker, apotek og blomsterbutikkene må holde stengt i Oslo. Sentrum er folketomt. Foto: foto: Jon Eirik Olsen / TV 2

Se ut av Oslo

Høie svarer med at han mener at Steen må se på situasjonen utenfor Oslo også.

– Situasjonen ser nok annerledes ut for en 65-åring i risikogruppen, som får vaksinen senere enn yngre folk i Oslo. Du må ha et perspektiv ut av Oslo også, sier Høie.

– Det er jeg enig i og det er derfor jeg viser til Holden-utvalget, som mener at en større omfordeling kan spare liv på nasjonal basis, svarer Steen.

Holden er uenig i flere av argumentene som brukes mot omfordeling av vaksiner.

Han viser til at en 50-åring i et område med høyt smittenivå vil ha større risiko for å dø eller bli alvorlig syk enn en 60-åring i et område med lavt smittenivå.

– Konsekvensene av et smitteutbrudd på et mindre sted er ofte mindre alvorlig. Det er også mye mindre sannsynlig at smitten skal stige i et område som har lav smitte, enn at den skal fortsette å være høy i områder med høy smitte. Gi vaksinen der det er sannsynlig at det kommer til å nytte og redde liv, sier Holden.

Relatert