Mening

Et vanskeligere valg enn noen gang før

Med en pandemi som fortsatt herjer blir det vanskeligere enn noen gang å skulle ta et studievalg.

Med et arbeidsmarked med færre deltidsjobber enn før, stor usikkerhet rundt pandemien og få muligheter for et friår er det ekstra vanskelig å skulle ta et framtidsvalg akkurat nå.

Likevel kan det være et viktigere valg enn noen gang.

Mange muligheter har forsvunnet og ingen vet egentlig hvordan høsten vil se ut. Så hva all i verden skal du velge?

Studiet gir trygghet

Det kan være vanskelig å forholde seg til det ukjente. Jeg tror det er viktig å finne noe å håndfast å støtte seg til, og for meg har det vært studiet. Jeg begynte å studere bachelor i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet høsten 2019, og etter kun ett semester kom smittevernstiltakene for fullt. Jeg var en av dem som måtte tilpasse meg en ny, digital studiehverdag.

Til tross for utfordringene knyttet til pandemien, vil jeg påstå at studenttilværelsen har vært en slags trygghet for meg, både i rasjonell forstand, men også psykisk. Når alt som egentlig var normalt falt bort, kunne jeg hvile på det faktum at jeg bruker tiden min til noe fornuftig.

Jeg bruker tiden min på noe jeg kan få bruk for i framtiden. Jeg bruker tiden på å studere. I en tid som er preget av lite forutsigbarhet har studiet gitt meg noe håndfast.

Det har vært godt å ha noe, og noen, å forholde seg til. På studiet har jeg selvfølgelig tilegnet meg kunnskap om diverse faglige temaer. I tillegg har jeg erfart viktigheten av godt nettverk og gode relasjoner.

Dette vil jeg ta med meg videre.

Fremtidens arbeidsmarked

Det er åpenbart at arbeidsmarkedet har endret seg som følge av pandemien, og vi vil nok ikke gå tilbake til normalen med det første. Arbeidsledigheten er høyere enn noen gang, og vi unge står ovenfor utfordringer vi ikke har vært borte i tidligere. Vi må akseptere at sitasjonen er som den er, og handle klokt ut fra det vi vet.

Det er mange faktorer som bidrar til endring i arbeidsmarkedet. Kombinasjonen av denne verdensendrende pandemien og den enorme teknologiske utviklingen gjør det fremtidige arbeidsmarkedet uklart. En kan argumentere for at teknologien bidrar til nye arbeidsplasser, men det kan også sies at fremtidens jobber krever høyere kompetanse.

Jobbene blir mer kompliserte og mer kunnskapsbaserte. En kan tenke seg til hvordan arbeidsmarkedet ser ut til neste år, greit nok. Men hva med om tre år, eller om fem år, eller om ti år? Hva skal til for å få en god jobb da?

Grip tak i egen fremtid!

Jeg tror vi unge, allerede nå, bør ta stilling til dette. Vi må gripe fatt i vår egen fremtid og gjøre oss selv en tjeneste. Så ved spørsmål om hva vi gjør til høsten, må vi svare klokt. La oss bruke denne koronatiden godt, la oss få noe ut av den, la oss studere!

RÅD TIL DEG SOM VURDERER Å SØKE HØYERE UTDANNING

1. Lytt til deg selv, ikke alle andre

Hva interesserer du deg for? Hvordan er personligheten din? Hvilke egenskaper og ferdigheter har du? Det er ditt valg. Lytt til andres råd, men husk at valget er ditt. Kjenn etter hva som føles riktig for deg, og ikke la deg påvirke av hva andre ønsker du skal gjøre.

2. Velg en utdannelse du kan bygge videre på

I lang tid har vi lagt opp livene våre todelt; først lærer vi, så jobber vi. Nå som samfunnet endres, settes det krav til kontinuerlig progresjon. Jeg tror ikke læringsprosessen er over når utdannelsen er fullført. Derfor er mitt råd å velge en utdannelse hvor du ser potensiale for utvikling. Utvikling i form av offisiell videreutdannelse, men også personlig utvikling. Velg en utdannelse som får deg til å vokse. Tilegn deg informasjon om studier du ønsker å ta, sjekk jobbmuligheter, og vurder muligheter for videreutdanning.

3. Søk!

Søknadsfristen for studier ved norske høgskoler og universiteter er 15. april. Du søker via Samordna opptak og setter opp en prioritert rekkefølge. Denne rekkefølgen kan du endre frem til 1. juli. Selv om du er i tvil, søk!

Denne våren fullfører jeg en bachelor i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet. Svaret på spørsmålet om hva jeg skal til høsten er fortsatt ikke klart. Jeg søker på ulike mastere, men også på jobber. Jeg holder mulighetene åpne en liten stund til.

Lykke til med å finne svaret på hva du skal til høsten!

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert