LØNNSOPPGJØR: Snart skal Sykepleierforbundet inn i tarifforhandlinger. Den økonomiske rammen LO og NHO satt søndag møter ikke sykepleiernes krav. Foto: Rune Stoltz Bertinussen
LØNNSOPPGJØR: Snart skal Sykepleierforbundet inn i tarifforhandlinger. Den økonomiske rammen LO og NHO satt søndag møter ikke sykepleiernes krav. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Langt ifra nok til å beholde sykepleiere i arbeid

LO og NHO ble til slutt enige om en ramme på 2,7 prosent lønnsøkning for årets lønnsoppgjør. – Langt i fra nok, mener Norsk sykepleierforbund som snart skal forhandle etter denne rammen.

Lønnsoppgjøret mellom LO og NHO endte til slutt i enighet hos riksmekleren, tretten timer på overtid.

Partene er enige om en ramme på 2,7 prosent i lønnsøkning. Dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn hva LO krevde, og 0,5 prosentpoeng mer enn NHOs tilbud.

Sykepleierforbundet mener derimot denne løsningen ikke vil møte deres krav når de nå skal inn i tariffoppgjøret. Konsekvensen kan bli sykepleierstreik.

Et tøft oppgjør

Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun ble forhandlet om lønn. Koronapandemien har gjort forhandlingene ekstra utfordrende også i år.

– Dette har vært en ekstra tøff mekling. Det har vært betydelig avstand mellom partene og jeg er veldig glad for at vi nå har kommet til enighet, sier riksmekler Mats Ruland.

Forhandlingene mellom LO og NHO setter den økonomiske rammen for oppgjøret. Nå skal alle de andre hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden forhandle om sine lønnstillegg.

Møter ikke kravene

Diskusjonen rundt helsefagarbeidere og sykepleiernes lønn har vært sentral i pandemiåret, der viktigheten av denne yrkesgruppen har blitt svært synlig.

Den 21. april starter tariffoppgjøret hvor Sykepleierforbundet skal forhandle med KS (Kommunesektoren).

Men rammen som LO og NHO nå har satt, møter ikke Sykepleierforbundets krav.

– Vi registrerer at dette ikke opprettholder kjøpekraft, sier leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen til TV 2 etter resultatet for LO og NHO ble klart søndag ettermiddag.

Mangler sykepleiere

Den nye avtalen på 2,7 prosent lønnsøkning betyr at det generelle tillegget til alle blir på 2,25 kr pr time, som utgjør 4387 kroner i året.

– Det er ikke i nærheten av nok for å beholde sykepleiere i jobb, sier Sverresdatter Larsen.

– Vi vet at mange sykepleiere har sluttet eller tenker å slutte etter dette året. For å forhindre det er det kun lønn som virker på kort tid.

En avtale på 2,7 prosent vil reelt sett være en nedgang i kjøpekraften for norske arbeidere, ettersom prisveksten er anslått til 2,8 prosent i år. Derfor krevde LO en lønnsøkning på minst 2,8 prosent.

– Våre medlemmer vil ikke være fornøyd med å gå ned i lønn. Hvis vi skal klare å beholde sykepleiere i jobb er høyere lønn det virkemidlet vi vet fungerer, sier hun og understreker alvorlighetsgraden:

– Samfunnet må ta vare på disse fagfolkene vi ikke har nok av i dag. Per nå mangler vi 6000 sykepleiere.

Kan bli sykepleierstreik

21. april leverer hovedorganisasjonen kravene til KS. Sverresdatter Larsen mener det blir viktig å sende signaler til helsepersonell om hvor viktig det er å beholde dem.

– Vår utfordring er annerledes fordi vi har en enorm mangel på personell, sier Sverresdatter Larsen.

Blir ikke partene i tariffoppgjøret enige, går forhandlingene til mekling. Uenigheten kan ende i streik, noe Sverresdatter Larsen ikke er fremmed for.

– En ansvarlig arbeidsgiver må gjøre det som må til. Ingen tar lett på en streik, men det er det virkemidlet vi har.

Hun legger til at sykepleierne unngikk å streike i fjor, og forventer å bli sett i år.

– Hvordan vil det se ut om sykepleiere tas ut i streik midt i en pandemi? Både LO og NHO var veldig tydelig på at det var helt avgjørende å unngå i år.

– Det er ingen som ønsker streik, ikke vi heller. Vi satser på å finne en løsning, men den kan ikke være kortsiktig.

Relatert