PILOTSKOLE: Fyllingsdalen videregående skole er en av to pilotskoler som har gjennomført noen uker med massetesting av elever og ansatte. Nå vil fylkeskommunen at alle videregående skoler i fylket skal være beredt til å masseteste på kort varsel.
PILOTSKOLE: Fyllingsdalen videregående skole er en av to pilotskoler som har gjennomført noen uker med massetesting av elever og ansatte. Nå vil fylkeskommunen at alle videregående skoler i fylket skal være beredt til å masseteste på kort varsel. Foto: Frode Hoff / TV 2

smittefrykt i videregående skoler:

Vestland fylkeskommune vil masseteste elever ved alle skoler

Alle videregående skoler i Vestland fylke blir nå pålagt å starte opplæring slik at de kan iverksette massetesting av elever og lærere på kort varsel.

Vestland fylkeskommune jobber nå med en plan om at alle videregående skoler i fylket skal være beredt til å masseteste elever på kort varsel.

– Alle skoler skal gjennomføre oppstart og opplæring for å kunne starte opp testing ved behov, opplyser fylkesdirektør Bjørn Lyngedal i Vestland fylkeskommune til TV 2.

Lyngedal som er fylkesdirektør opplæring og kompetanse sier at massetesting av elever og lærere vil inngå i nasjonal TISK strategi. Skolene må derfor forberede seg på gjennomføring av massetesting.

Mange registrert på kort tid

– Testingen krever mye administrativ organisering, men ekstra utgifter som skolen har vil dekkes av fylkeskommunen, bekrefter Lyngedal.

I dag har to skoler i Bergen og Askøy kommune gjennomført massetesting i noen uker. Responsen fra lærere og elever er svært god.

Nå har ytterligere 22 offentlige og 11 private skoler hengt seg på.

– Vi har nå registrert mange tilfeller av koronasmitte på kort tid, opplyser Lyngedal. Og dette bekymrer.

Det er i dag registret smitte blant elever på 12 videregående skoler i Bergen. Torsdag ble det registrert nye smittede på fire videregående skoler i Bergen.

Det er flest smittede ved Bergen private gymnas der 12 elever har fått påvist covid-19, ifølge Bergens Tidende.

Pilotprosjekt

To videregående skoler i Bergen og på Askøy har siden starten av mars deltatt i massetesting av elever.

Rektor ved Fyllingsdalen videregående i Bergen skole oppgir at hun er svært fornøyd med tiltaket. Nå er masstesting utvidet til ytterligere

SVÆRT FORNØYD: Karen Kristine Rasmussen er rektor ved Fyllingsdalen videregående. Hun er svært fornøyd med massetestingen.
SVÆRT FORNØYD: Karen Kristine Rasmussen er rektor ved Fyllingsdalen videregående. Hun er svært fornøyd med massetestingen. Foto: Frode Hoff / TV 2

I de siste to ukene har det på de to testskolene i Bergen og Askøy blitt avlagt over 2300 hurtigtester. Ingen har er registrert smittet av viruset, selv om én hurtigtest var positiv.

– Hvordan har responsen vært blant elever til å la seg teste?

– Vi har registrert en økning fra i overkant av 70 til nå over 90 prosent av elevene, sier fylkesdirektøren.

Målet er å oppdage smitte tidlig, og dermed bidra til å holde skolene åpne.

Bekymrede lærere

Ved Årstad videregående skole har lærere uttrykt bekymring for at skolen så langt har valgt å si nei til deltagelse.

– Hva tenker fylkeskommunen om bekymringen blant ansatte?

– Vi har stor forståelse for at de ansatte er engstelige for smitte. En av hovedgrunnene for å starte med hurtigtesting er å trygge elevers og ansatte sin skolehverdag.

Han presierer at kun de som ønsker å la seg teste, trenger å delta.

– Testingen vil være frivillig for både elever og ansatte, vi har ikke hjemmel for å pålegge noen å ta testene, sier Lyngedal.

Skeptisk rektor

– Vi er skeptiske til at lærere skal overta helseoppgaver. Vi mener massetesting griper for mye inn i opplæring og tiltaket står ikke i forhold til gevinsten, sier rektor Rolf Arne Haugstvedt ved Årstad videregående skole til TV 2.

Haugstvedt utelukker ikke at de vil henge seg på og dersom dette blir obligatorisk oppgir han at skolen selvsagt vil følge et pålegg om massetesting.

Relatert