– Studenter bør prioriteres

De unge bør prioriteres i vaksinekøen, mener Unge Høyre. Feil å sette aldersgrupper opp mot hverandre, svarer FpU.

I mars ble det klart at FHI har anbefalt regjeringen å skjevfordele vaksinene i Norge, slik at områder med høyt smittetrykk prioriteres.Nå går diskusjonen også rundt om det bør gjøres andre omprioriteringer i vaksinekøen, for eksempel ved å prioritere unge.Økonomiprofessor Steinar Holden mener forskjellene i smittenivået taler for å fordele vaksinene slik at man heller treffer de som er mer utsatt for å bli smittet.- Sånn vil man kunne få ned smitten raskere, sier Holden.