SA NEI TIL MASSETESTING: Rektor Rolf Arne Haugstvedt ved Årstad videregående skole i Bergen sa nei da Vestland fylkeskommune tilbød massetesting. Ansatte har reagert på at skoleledelsen sa nei.
SA NEI TIL MASSETESTING: Rektor Rolf Arne Haugstvedt ved Årstad videregående skole i Bergen sa nei da Vestland fylkeskommune tilbød massetesting. Ansatte har reagert på at skoleledelsen sa nei. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

lærer død etter koronasmitte

Rektor sier nei til massetesting av elever – lærerne er redde

Koronasmitten på skoler i Bergen skaper frykt blant lærere. Ansatte på Årstad videregående skole fortviler fordi ledelsen sier nei til å masseteste elever.

Det er registrert koronassmitte ved tolv videregående skoler i Vestland fylkeskommune. Torsdag ble det registrert nye smittede på fire videregående skoler i Bergen.

TV 2 ble torsdag kontaktet av en ansatt ved Årstad videregående skole som er bekymret og frustrert over at skoleledelsen har sagt nei til å delta i et massetestingsprosjekt.

– Vi er bekymret

– Vi er flere lærere som er bekymret og som stiller oss uforstående til at skolen ikke vil delta i massetesting av elever, sier den ansatte ved Årstad videregående skole til TV 2.

Vedkommende forteller at ansatte har fått høre at massetesting er alt for mye å administrere for skolen. Læreren ønsker å være anonym.

– Dette er et hån mot lærere som står midt oppe i en krevende situasjon, sier vedkommende som er ansatte på skolen som har 950 elever og 200 ansatte.

Lærerdødsfall i Vestland fylke

Flere av de ansatte på skolen skal ha blitt overrasket og opprørt da det nylig ble kjent at skolen har takket nei til massetesting av skolens elever.

– Vi er bekymret for helsen og jeg har hørt rykter om at en lærer i Vestland fylke ble smittet av korona, og døde. Ansatte er opprørte over at skoleledelsen har sagt nei, får TV 2 opplyst.

TV 2 har fått bekreftet at en lærer ved en videregående skole i Vestland fylke ble smittet av korona og døde.

Ryktet har spredt seg og dette har skapt uro blant noen lærere i skolen. TV 2 er kjent med hvilken skole mannen jobbet på, men av personvernhensyn oppgir ikke TV 2 hvor vedkommende bodde eller jobbet.

– Mange lærere er bekymret fordi elever ikke overholder smittevernreglene, de sitter tett sammen i grupper i friminuttene og mange har ikke respekt for avstandsregler.

Skeptisk

– Vi er skeptiske til at lærere skal overta helseoppgaver. Vi mener massetesting griper for mye inn i opplæring og tiltaket står ikke i forhold til gevinsten, sier rektor Rolf Arne Haugstvedt ved Årstad videregående skole.

PILOTSKOLE: Fyllingsdalen videregående skole har med stor suksess gjennomført massetesting i noen uker.
PILOTSKOLE: Fyllingsdalen videregående skole har med stor suksess gjennomført massetesting i noen uker. Foto: Frode Hoff / TV 2

To videregående skoler i Bergen og på Askøy har siden starten av mars deltatt i massetesting av elever. Rektor ved Fyllingsdalen videregående i Bergen skole oppgir at hun er svært fornøyd med tiltaket. Nå er masstesting utvidet til ytterligere flere skoler.

– På det tidspunktet vi fikk tilbud fant vi ut at vi ikke ville klare å stille opp med de ressursene som var nødvendig for å delta i massetesting av elever, sier Haugstvedt til TV 2.

– Forstår du at noen av dine ansatte er bekymret. Og kanskje også flere elever?

– Ja, jeg forstår bekymringen og de har grunn til å bekymre seg. Mitt ansvar er å se til at det er et forhold mellom de tiltak vi gjør og den effekten vi oppnår.

– Står du fast på beslutningen?

– Så langt opplever jeg at vi har gjort de avveiningene som har vært riktig i den situasjonen.

KORREKT AVGJØRELSE: Ut fra den vurderingen rektor foretok mener han at han gjorde rett da han takket nei til å bli blant de skolene som nå er i gang med å implementere et testregime.
KORREKT AVGJØRELSE: Ut fra den vurderingen rektor foretok mener han at han gjorde rett da han takket nei til å bli blant de skolene som nå er i gang med å implementere et testregime. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Haugstvedt opplyser at både tillitsvalgte og hovedverneombud støtter beslutningen om i denne omgang å ikke være med i prosjektet.

Rektor oppgir at et eldre skolebygg, fordelt på tre bygg, på totalt 33 tusen kvadratmeter gjør oppgaven ekstra krevende. Han frykter også at massetesting skaper falsk trygghet og mener at testingen så langt ikke er tilstrekkelig evidensbasert. Tidsbruken er også en faktor som veier imot.

Flere skoler melder seg på

Mens Årstad vgs har sagt nei så langt, har Vestland fylkeskommune utvidet prosjektet med å masseteste elever og skoleansatte til ytterligere 24 videregående skoler i Vestland fylke som forbereder seg på å starte massetesting av elevene. Mange av disse er i Bergen.

– Tenker de andre skolene feil eller har du en så spesiell skole og unik situasjon?

– Jeg vet ikke hva de andre legger vekt på. De tenker vel at dette er uproblematisk eller at de klarer å gjennomføre.

– Er det noe med din skole som gjør at dere ikke bør delta, tross alt har jo mange andre sagt ja? Og tiltaket støttes fra flere hold.

– Vi ser ikke at vi kan klare å gjøre det som var nødvendig for å kunne delta på en ordentlig måte i et slik prosjekt, opplyser Haugstvedt.

På et møte 24. mars, fikk skolen informasjon om prosjektet og like før påske besluttet skolen å takke nei til å delta.

– For mye ekstraarbeid

Skolenes landsforbund sier til TV 2 at de har snakket med klubbleder og medlem ved Årstad videregående skole.

– Han sier at dette er drøftet med organisasjonene og ledelsen. Alle parter er positive til massetesting, men slik opplegget er skissert fra fylkeskommunen så vil det medføre mye ekstraarbeid for både lærere og administrasjonen, sier Terje Moen, første nestleder ved Skolenes landsforbund

Det er urealistisk at en skole skal måtte sette av 1-2 årsverk for å administrere dette uten at det følger ekstraressurser med opplyser Moen som sier at lærerne også opplever at de vil miste verdifull undervisning i en presset hverdag.

– Men som sagt alle er positive til massetesting, men man må finne løsninger som ivaretar bekymringene som Årstad vgs har, opplyser Moen.

TV 2 har spurt Utdanningsforbundet om kommentar til saken og den bekymringen som meldes fra ansatte. Forbundet oppgir til TV 2 at det ikke er mulig å gi noen kommentar i dag.

Relatert