FHI: R-tallet i Norge er nede på 0,86

I Folkehelseinstituttets ukerapport for uke 13 er reproduksjonstallet for koronaviruset på 0,86. Det betyr at hver smittede i gjennomsnitt smitter 0,86 andre.

FHI understreker i sin ukesrapport at nedgangen i smitten fortsetter, siden toppen i uke 11.

Det er så langt meldt om 5076 tilfeller med prøvedato i uke 13. Det er en nedgang på 14 % siden uke 12.

Trenden er imidlertid usikker ettersom tallene er preget av en betydelig reduksjon i antall personer som testet seg.

Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100.000 innbygger, etterfulgt av Viken. Disse fylkene utgjør til sammen 76 % av de meldte tilfellene sist uke.

Nordland og Trøndelag har lavest forekomst med 18 tilfeller per 100.000 innbyggere for uke 12 og 13 samlet.

Etter flere uker med økning i antall nye innleggelser, har antall nye innleggelser vært relativt stabilt de siste to-tre ukene, skriver FHI.

– Det er foreløpig rapportert om 205 nye innleggelser i uke 13, etter 205 i uke 12 og 225 i uke 11, står det i rapporten.

Matematisk modellering viser at trenden i smittespredning har vært synkende, med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 15.mars på 0,86.

Det vil si at hver smittede person i gjennomsnitt smitter 0,86 andre.