FLERE VAKSINER: Oslo har i mange måneder vært byen med høyest smittetrykk. Nå kan de få flere vaksiner.
FLERE VAKSINER: Oslo har i mange måneder vært byen med høyest smittetrykk. Nå kan de få flere vaksiner. Foto: Jan-Peter Dahl/TV 2

Vil ha enda større skjevfordeling: – Ingen enkel vurdering

Mens Oslo-borgere kan se langt etter en gjenåpning, har andre allerede startet planleggingen.

Pandemien har rammet svært skjevt i Norge. Noen kommuner har over lang tid hatt mer smitte, sykdom og død enn andre.

Over tid har også smitteverntiltakene vært langt mer inngripende i de landsdelene hvor smittetrykket har vært høyest. Befolkningen i disse områdene har båret en langt tyngre bør.

Oslo er inne i sin femte måned med nedstengning og fremtidsutsiktene er fortsatt dystre.

Selv om regjeringen håper å gi lettelser i de nasjonale tiltakene i neste uke, sa en streng Raymond Johansen tirsdag at det ikke blir aktuelt i Oslo. Smittetrykket er fortsatt for høyt.

Likevel blir de mest smitteutsatte kommunene i Norge bare tildelt en beskjeden skjevfordeling av vaksiner.

– Ethvert signal om økt fart på vaksineringen er etterlengtet i en by som Oslo som har levd lengst med de strengeste restriksjonene og den største smittefaren, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Anbefaler skjevfordeling

I begynnelsen av mars besluttet regjeringen etter råd fra FHI at man skulle innføre en beskjeden skjevfordeling av vaksiner til områder som over lengre tid har hatt en høy sykdomsbyrde.

I en ny rapport fra Holden-utvalget er konklusjonen krystallklar: Vaksiner bør prioriteres til områder der vi tror at smittenivået vil være høyt fremover.

– I områder med høyt smittenivå er det større risiko for dødsfall og alvorlig sykdom og strengere smitteverntiltak. Jo raskere man kan få vaksinert den voksne befolkningen i områder med særlig høyt smittenivå, desto færre dødsfall og sykehusinnleggelser vil det bli, sier instituttleder Steinar Holden ved Universitet i Oslo.

Han har ledet utvalget som er nedsatt for å gi regjeringen samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntak.

I tillegg anbefaler Holden-utvalget også å vaksinere smitteutsatte yrker, som ansatte i serveringsyrker og barnehageansatte.

FORSKJELLER: Økonomiprofessor Steinar Holden mener vi må ta hensyn til at det er store forskjeller i smittenivå mellom ulike deler av landet. Foto: Vidar Ruud / NTB
FORSKJELLER: Økonomiprofessor Steinar Holden mener vi må ta hensyn til at det er store forskjeller i smittenivå mellom ulike deler av landet. Foto: Vidar Ruud / NTB

Gir færre tiltak

Smitteverntiltakene har rammet svært skjevt, noe som også taler for en mer betydelig skjevfordeling, mener utvalget.

Lange perioder med høyt tiltakstrykk gir en betydelig større samfunnsøkonomisk kostnad, både for enkeltindivider og for næringslivet.

Den psykiske belastningen er også klart størst i kommuner som Oslo og Bergen, der smitteverntiltakene har vært mest omfattende.

Fremover vil trolig områder med lavt smittenivå i stor grad kunne avvikles de fleste smitteverntiltakene. I områder med høyt smittenivå derimot, vil innbyggerne fortsatt måtte leve med svært strenge tiltak.

Holden-utvalget anbefaler derfor raskere vaksinering i smitteutsatte områder, slik at man kan trappe ned på strenge tiltak tidligere.

– En skjevfordeling vil innebære at vaksineringen blir noe forsinket i andre deler av landet med lavere smittenivå. Men siden smittenivået er lavere her, vil det ha langt mindre betydning for dødsfall og sykehusinnleggelser, sier Holden.

At smitteutsatte steder vil kunne avvikle tiltak raskere, vil gi en stor reduksjon i tiltaksbyrden for innbyggerne.

Vil åpne likt

Byrådet i Oslo har lenge vært en pådriver for at det må sendes flere vaksiner til hovedstaden.

Byrådsleder Raymond Johansen sier at Holden-utvalgets anbefaling om betydelig skjevfordeling, er «interessant».

– Resten av landet har stort sett vært langt mer åpent enn Oslo under pandemien. Dersom vi ikke får nok vaksiner i Oslo, kan dette få fortsette. Det fryktet vi med den opprinnelige vaksinestrategien, og jeg synes det er bra at det i det siste har skjedd en skjevfordeling som gjør at Oslo og andre områder som har hatt mye smitte får flere vaksiner, sier Johansen og fortsetter:

– Holden-utvalget forsterker argumentasjonen for at Oslo og andre områder med mye smitte må prioriteres enda sterkere, sier Johansen.

Han sier at byrådet tar sikte på å åpne opp samtidig som resten av landet, men sier at det er for tidlig å se på en gjenåpningsplan fordi smitten er fortsatt for høy.

PRIORITERING: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet forteller at de jobber med å vurdere den videre prioriteringen av vaksiner.
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
PRIORITERING: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet forteller at de jobber med å vurdere den videre prioriteringen av vaksiner. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Vil se det med friske øyne

FHI mener at Holden-utvalgets rapport var et viktig innspill til den videre vurderingen av vaksinestrategien.

– Vi ser på dette spørsmålet nå, om det er grunnlag for enda større fordeling til Oslo enn til andre kommuner i landet, sier overlege Preben Aavitsland til TV 2.

– Hvor mye mer er det snakk om?

– Det er ikke avgjort, men vi skal se på det med friske øyne. I mange av landets kommuner holder man på med å vaksinere 70-åringer og folk med alvorlige kroniske sykdommer. Vi blir nødt til å ha en balanse, slik at syke mennesker ikke må vente altfor lenge fordi man skal vaksinere friske og relativt unge mennesker i Oslo, sier Aavitsland.

– Ingen enkel vurdering

Han mener at Oslo allerede får betydelig flere doser enn mange andre kommuner, og at man i noen bydeler snart er ferdig med risikogruppene. Samtidig er han klar over at det også er her tiltaksbyrden har vært størst.

– Oslo har strevd lenge med å få kontroll på epidemien og de har hatt strenge tiltak i lang tid. Det er grunnen til at vi har levert flere doser til Oslo. Men kanskje burde vi gjort det tidligere. Det er ingen enkel vurdering, sier overlegen.

– Innrømmer dere nå at man burde startet massevaksineringen i Oslo tidligere?

– Nei, det er vanskelig å si om det burde kommet før. Vi var opptatt av å beskytte eldre og sykehjemsbeboere uansett hvor de bodde. Hvis det kom et utbrudd hvilken som helst annet sted, så visste man at 80-åringene var beskyttet, sier han.

Om noen uker

FHI er enig i at risikoen for å bli smittet er størst på Østlandet og sier at det også blir en viktig del av vurderingen.

– Vi hadde håpet at smittetrenden skulle snu i januar og februar med en rekke tiltak, men på grunn av de nye virusvariantene har det vist seg å være vanskeligere enn først ventet, sier Aavitsland.

Han sier at FHI vil drøfte spørsmålet om Oslo skal få flere doser i noen uker fremover og deretter gi råd til departementet.

Et argument som blir brukt mot skjevfordeling, er at alle innbyggere skal ha lik tilgang til helsetjenester. Når vi ennå ikke har nok vaksiner til alle, understreker Holden at vi uansett må prioritere.

– Da bør vi prioritere de personer som har størst risiko for å dø eller bli alvorlig syke. Alder og risikogruppe er viktig, men også risikoen for å bli smittet, sier Aavitsland.

Mindre sannsynlig

Økonomiprofessor Holden viser til at en 50-åring i et område med høyt smittenivå vil ha større risiko for å dø eller bli alvorlig syk enn en 60-åring i et område med lavt smittenivå.

Et annet argument som blir brukt er at det kan oppstå utbrudd alle steder i landet, også steder som har lav eller ingen smitte nå.

– Det er mye mindre sannsynlig at smitten skal stige i et område som nå har lav smitte, enn at den skal fortsette å være høy i områder med høy smitte, sier Holden.

Relatert