Her er «Eemslift Hendrika» fremme på kaia i Ålesund: – Veldig lettet!

ÅLESUND (TV 2): Kystverket iverksatte statlig aksjon da de fryktet at lasteskipet «Eemslift Hendrika» ville drive på land. Etter et vellykket slep er havaristen fremme på kaia ved Flatholmen.

Onsdag kveld rykket bergingspersonell ut til det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika» på grunn av fare for en grunnstøting som kunne ført til miljøskader.

Like over klokken 22 onsdag kveld fikk bergingsmannskapene festet slep fremme på havaristen.

I løpet av torsdagen har slepefartøyet «Normand Drott» fraktet lasteskipet inn til Flatholmen i Ålesund, via Breisundet. Underveis har mannskapet hatt god kontroll på operasjonen.

FREMME: Lasteskipet var i havn torsdag ettermiddag. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2
FREMME: Lasteskipet var i havn torsdag ettermiddag. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Planen var først å frakte skipet til Storneskaia i Ålesund, men destinasjonen ble endret til Flatholmen, opplyste Hans-Petter Mortensholm, beredskapsdirektør i Kystverket, til TV 2 klokken 14.45.

– Vi har fått signaler om at havaristen vil ankomme Flatholmen mellom klokken 16 og 17, men det er noe usikkert, sier han.

Se de spektakulære bildene av slepet, tatt fra luften:

– Risikosituasjonen er god

Den forskjøvne lasten om bord har gjort det nødvendig for aktørene å stabilisere havaristen før den kunne tas til land. Dette arbeidet har de holdt på med parallelt med slepet, forklarer Mortensholm.

Kystdirektør Einar Vik Arset opplyser om at vaierrester og krandeler langs skutesiden er blitt løsnet for å unngå skader på skipet.

LETTET: Kystdirektør Einar Vik Arset. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2
LETTET: Kystdirektør Einar Vik Arset. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Når de kommer innaskjærs vil de nok gjøre en enkel dykkeroperasjon for å få dette løst, sier han til TV 2 ved 10-tiden.

Utover dagen tonet Kystverket ned noe av den landbaserte aktiviteten, men opprettholdt den statlige aksjonen utover dagen.

Samtidig som offshorefartøyet «Normand Drott» sto for selve slepet, har slepefartøyet «BB Ocean» og kystvaktskipet «KV Bergen» ligget tett på den kompliserte aksjonen.

Etter flere dager ute på åpent hav kan Kenneth Dyb, skipssjef på «KV Bergen» puste ut.

LETTET: Skipssjef Kenneth Dyb og nestkommanderende Torgeir Standal på «KV Bergen». Foto: Ivar Lid Riise / TV 2
LETTET: Skipssjef Kenneth Dyb og nestkommanderende Torgeir Standal på «KV Bergen». Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Jeg er veldig lettet over at det endte godt. Vi skal være glad for at vi slapp å se båten i fjæresteinene. Det hadde ikke vært et godt syn, sier han.

Torsdag formiddag var kystdirektøren trygg på at aksjonen ville gå etter planen.

– Vi har våre operative styrker parat. Det er en teoretisk mulighet for at dette kan gå galt, men den anser vi som svært liten. Vi ser nå at risikosituasjonen er god, sier Arset ved 10-tiden på torsdag.

Bidro i Suezkanalen

En viktig grunn at Kystverket har hatt relativt lav puls, er kompetansen til bergingsmannskapene fra det nederlandske selskapet Boskalis.

For to uker siden var det samme selskapet involvert i å få løs verdens største konteinerskip i Suezkanalen. Operasjonen i Norge onsdag kveld hadde spesielt én stor utfordring.

– Å komme seg om bord. Vi måtte vente til det var trygt å slippe mannskapet ned på båten, sier Peter Berdowski, administrerende direktør i Boskalis.

VELLYKKET SLEP: Her er slepebåtene og havaristen på Flatholmen, kort tid etter at aksjonen er avsluttet. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2
VELLYKKET SLEP: Her er slepebåtene og havaristen på Flatholmen, kort tid etter at aksjonen er avsluttet. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Dette skjer videre

Nå som aksjonen er fullført vil Kystverket overlevere fartøyet til rederen.

– De vil da gjennomføre interne inspeksjoner og så vil jeg anta at Sjøfartsdirektoratet vil gjøre sine inspeksjoner i løpet av kort tid, sier han.

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus, bekrefter at de vil gjennomføre en såkalt havnestatskontroll. Det er standard prosedyre når det skjer en ulykke eller hendelse.

SKAL OM BORD: Det bekrefter Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Foto: Thomas Mortveit / TV 2
SKAL OM BORD: Det bekrefter Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Foto: Thomas Mortveit / TV 2

Han antar at det er behov for renovasjon og reparasjoner av fartøyet.

– I dette tilfellet er det viktig å få overblikk over skadeomfanget og årsaken til hva som har skjedd, sier Aarhus til TV 2.

Det kan være at Sjøfartsdirektoratet først vil føre tilsynet over helgen.

Videre er det flaggstaten, altså Nederland, som har hovedansvaret for å sørge for at skipet settes i stand til å gå videre etter reparasjon i Norge.

Aarhus forklarer at det også er flaggstaten som skal avgjøre om hendelsen på «Eemslift Hendrika» skal granskes.

– Nå vil det være en dialog mellom Sjøfartsdirektoratet og flaggstaten for å finne årsaken til at ulykken skjedde, sier han.

MOT LAND: Det oransje slepefartøyet «Normand Drott» sleper havaristen mot Ålesund torsdag formiddag. Foto: Arne Rovick / TV 2
MOT LAND: Det oransje slepefartøyet «Normand Drott» sleper havaristen mot Ålesund torsdag formiddag. Foto: Arne Rovick / TV 2

Sendte ut nødsignal

Dramaet utenfor mørekysten startet mandag formiddag, da det nederlandske frakteskipet sendte ut nødsignal.

Skipet fikk slagside etter at lasten om bord forskjøv seg. Besetningen på 12 personer ble evakuert.

Ingen ble alvorlig skadet, men én person ble fraktet til sykehus med det som ble betegnet som lettere skader.

Om kvelden samme dag mistet skipet motorkraften og har vært i drift siden. Skipet har rundt 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel om bord.

Kunne drevet på land

Den opprinnelige planen var å begynne slepeprosessen tidlig onsdag ettermiddag, men på grunn av værforholdene besluttet aktørene å utsette til torsdag morgen.

På det tidspunktet, ved 13-tiden onsdag, viste drivbaneberegningene at faren var liten for at skipet ville gå på grunn.

Utover kvelden forandret forutsetningene seg dramatisk. Da gikk Kystverket ut med at havaristen hadde endret kurs og de fryktet at lasteskipet ville drive på land i løpet av natten.

Lasteskipet drev da direkte mot Stadlandet med en hastighet på 1,5 knop. Klokken 20.40 på onsdag var« Eemslift Hendrika» om lag ti nautiske mil fra land.

– Det betyr at fartøyet vil kunne drive på land i løpet av rundt åtte timer, skrev Kystverket.

Derfor ble det igangsatt mobilisering av oljevernressurser i området.

Kystdirektør Arset sa at arbeidsforholdene rundt skipet har vært krevende.

– Nå er det noe gunstigere værforhold, og vi håper at dette nå vil være mulig å gjennomføre så vi får kontroll på situasjonen, sa han onsdag kveld.

MOT SMULERE FARVANN: Fartøyet «Normand Drott» med havaristen på slep utenfor Runde i Møre og Romsdal. Foto: Arne Rovick / TV 2
MOT SMULERE FARVANN: Fartøyet «Normand Drott» med havaristen på slep utenfor Runde i Møre og Romsdal. Foto: Arne Rovick / TV 2

Forberedte seg på verst mulig utfall

Beredskapsdirektør Mortensholm sa samtidig at de forberedte seg på det verste mulige utfallet av situasjonen.

– Forholdene har endret seg i løpet av ettermiddagen og kvelden, og vi er bekymret for at fartøyet ikke følger den drivbanen den opprinnelige planen var basert på. Vi setter derfor statlig aksjon nå, slik at vi får mulighet til å sette slep på havaristen. Samtidig forbereder vi oss på et verstefallscenario der vi får en grunnstøting, sa Mortensholm.

Redningshelikopter ble sendt til havaristen med bergingsmannskap for å heise personell om bord for å feste slepetau.

Torsdag morgen forteller Mortensholm at redningsmannskap fortsatt er om bord skipet, og at de vil forbli der til skipet er inne i Ålesund.

– Hvem tar regningen for dette?

– Kostnadene blir refundert av fartøyets eier i ettertid, det er normal praksis, sier Mortensholm.

«AQS Tor» slept til Florø

En del av lasten om bord på «Eemslift Hendrika» var servicebåten «AQS Tor». Den splitter nye båten til en verdi av 66 millioner kroner falt av skipslasten etter havariet og har drevet på egenhånd ute i norskehavet siden.

Slepefartøyet «Stadt Sløvaag» har nå slept den grønne arbeidsbåten inn til Florø. Torsdag er selskapet som skulle levere fra seg servicebåten på plass i Florø for å inspisere båten.

I LAND: Servicebåten «AQS Tor» er trygt i havn i Florø. Foto: Alf Vidar Snæland / TV 2
I LAND: Servicebåten «AQS Tor» er trygt i havn i Florø. Foto: Alf Vidar Snæland / TV 2

– Dette har vært en helt spesiell hendelse. Dramatisk for mange parter og det er klart at dette er unormalt, sier Geir Bjørvik Johansen, prosjektleder i selskapet Moen Marin.

«AQS Tor» har synlige skader både på styrbord og babord side. Nå vil de gjøre undersøkelser av eventuelle skader under vannlinja. Bjørvik Johansen mener det er «smått utrolig» at arbeidsbåten ser ut til å ha klart seg såpass godt.

– Vi ønsker å levere en ferdig godkjent båt til eierne når vi får båten til Norge. Nå må vi starte på scratch, men vi har god dialog med Sjøfartsdirektoratet, sier Bjørvik Johansen.

Relatert