STORE UTSLIPP: Over 1500 tonn med gummigranulat forsvinner hvert år fra kunstgressbaner.
STORE UTSLIPP: Over 1500 tonn med gummigranulat forsvinner hvert år fra kunstgressbaner. Foto: Trond Teigen / NTB

Strengere krav til norske kunstgressbaner

Regjeringen kommer med en rekke krav eiere av kunstgressbaner.

Med mål om å få ned utslipp av gummigranulat fra norske kunstgressbaner har regjeringen vedtatt en forskrift med en rekke krav.

Det blir blant annet stilt krav til fysiske barrierer rundt banen, snørydding og behandling av snø som inneholder granulat, samt tiltak for å hindre at spillere og dommere tar med seg granulat forlater banen.

I tillegg skal eieren av banen vurdere om det går an å bruke erstatningsmateriale om mulig. Dersom det er mulig, skal gummigranulat byttes ut. Sand, kork og olivenstein er noen av fyllmaterialene som kan erstatte gummigranulat.

OLIVENSTEIN: Ny type kunstgress med knust olivenstein på Teie idrettspark , Tønsberg.
OLIVENSTEIN: Ny type kunstgress med knust olivenstein på Teie idrettspark , Tønsberg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Mer enn 1500 tonn gummigranulat fra norske kunstgressbaner havner hvert år i naturen. Ifølge Miljødirektoratets konsekvensvurderinger vil utslippene av mikroplast fra kunstgressbaner reduseres med mer enn 90 prosent med det nye regelverket.

– Kostnadene må dekkes av de som eier kunstgressbanene, i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale. For å bidra til at regelverket ikke skal gi store og overraskende kostnader for kommuner og idrettslag, vil de mest kostnadskrevende tiltakene kunne vente til banene likevel skal rehabiliteres. Det vil spre kostnadene over tid, og de vil også bli mindre fordi det da likevel skal gjøres omfattende arbeider på banene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til TV 2.

REHABILITERING: De kostnadskrevende tiltakene trer først i kraft når eldre baner skal rehabiliteres.
REHABILITERING: De kostnadskrevende tiltakene trer først i kraft når eldre baner skal rehabiliteres. Foto: Frode Sunde / TV 2

De kostnadskrevende tiltakene vil først tre i kraft når de eldre kunstgressbanene rehabiliteres. Det samme gjelder baner som har fått byggeløyve etter plan- og bygningsloven før reglene trer i kraft 1. juli.

Relatert