SKAL GJENÅPNES: Onsdag la Erna Solberg frem plan for gjenåpning av landet.
SKAL GJENÅPNES: Onsdag la Erna Solberg frem plan for gjenåpning av landet. Foto: Torstein Bøe

Slik skal Norge gjenåpnes

Norge skal åpnes trinn for trinn, og barn og unge skal priorities. Disse tiltakene vil fjernes i de ulike trinnene.

Statsminister Erna Solberg sier at målet med en gjenåpningsplan er forutsigbarhet, men sier at det er mye usikkerhet fortsatt.

– Vi kan ikke med sikkerhet si når ulike deler av samfunnet kan åpne opp, sier Solberg i redegjørelsen i Stortinget.

Hun sier at planen ikke inneholder datoer.

– Takten i gjenåpningen i Norge må bygge på data, ikke på datoer, sier statsministeren.

Det er usikkerhet rundt hvor godt vaksinene fungerer, og hvor fort de kommer. I tillegg er det frykt for nye mutasjoner. Det er blant årsakene til at regjeringen dropper datoer, slik Danmark og Storbritannia har gjort, sier Solberg.

FHI støtter regjeringens vurdering.

– Man kan godt sette datoer, men de vil med stor sannsynlighet bli brutt, sier direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse etter redegjørelsen.

– Planen vil bli mer og mer konkret jo nærmere vi kommer de ulike trinnene, sier Erna Solberg.

Trinn 1: Lette på tiltak som ble innført før påske. Det vil blant annet si å vurdere:

 • Inntil 5 gjester i private hjem.
 • Arrangementer som kun samler personer fra én kommune kan gjennomføres.
 • Skjenking til kl. 22, med krav om matservering.
 • Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.
 • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser

Trinn 2: Det åpnes for:

 • Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.
 • For besøk i private hjem åpner vi forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi vi vet at mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger.
 • For private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer
 • Skjenketiden utvides til kl. 24.00 og kravet om matservering fjernes.
 • Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.
 • For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.
 • Reiser innenlands kan gjennomføres.
 • Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være stenge krav om karantene og testing for de som kommer inn i landet.
 • Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Vi vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.
 • Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Trinn 3: Her vil det kunne lempes ytterligere på restriksjoner både i det private og det offentlige rom.

 • Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.
 • For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.
 • Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registering og god avstand mellom gjester.
 • Vi vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor.
 • I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.
 • Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.
 • Vi vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes.
 • Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Trinn 4: Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand og at man er hjemme når man er syk eller i karantene. Det kan fortsatt være behov for noe hjemmekontor.

Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende. Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. En må regne med at det kan være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes.

Fire trinn

Gjenåpningen består av fire trinn. Vi må vente i tre uker før vi går videre til neste trinn.

Barn og unge vil bli prioritert først i gjenåpningen, deretter arbeidsplasser og næringsliv.

Det første trinnet vil være å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påske. De tiltakene vil bli vurdert neste uke.

Slik det ser ut nå, med dagens utvikling av epidemien og tempoet for vaksinasjonen, vil det tidligst være mulig å starte på det andre trinnet av gjenåpningsplanen i siste halvdel av mai.

Innen utgangen av juni vil vi være på trinn tre, ifølge Solberg.

Før det blir aktuelt å gå fra ett trinn til et annet, vil det bli gjort vurderinger basert på tre sjekkpunkter:

 1. Smittesituasjon og sykdomsbyrde
 2. Kapasitet i helsetjenesten
 3. Vaksinasjon

Planen regjeringen legger frem i dag bygger på faglige råd fra helsemyndighetene.

Se full oversikt over de ulike trinnene i faktaboksen over.

Statsminister Solberg sier at smittetallene må være lave og stabile før vi kan åpne opp.

Nå etter påske skal det startes med massetesting på skoler med mye smitte for å raskere gå til nye trinn i gjenåpningsplanen.

Solberg sier at dersom situasjonen skulle snu, vil vi ikke ha like inngripende tiltak som nå.

Koronasertifikat

Regjeringen jobber med å lage et koronasterifikat til nordmenn som er vaksinert eller har hatt covid-19. Det jobbes også med egne råd for fullvaksinerte.

Solberg peker på at den norske løsningen vil være i tråd med EUs sertifikat.

Slik skal Norge gjenåpnes.
Slik skal Norge gjenåpnes. Foto: FHI

– Regjeringen utreder også om en forenklet utgave av et koronasertifikat også kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere, gjennom digital dokumentasjon av test- og vaksinestatus, sier hun.

Ifølge myndighetenes beregninger vil alle over 18 år få tilbud om vaksine i løpet av juli. Men det er forutsatt at alle leveransene kommer.

Usikker situasjon

Smittesituasjonen i landet er fortsatt så usikker at statsminister Solberg sier at det er for tidlig å si hvordan 17. mai-feiringen blir.

Hun sier at regjeringen vil komme tilbake i siste halvdel av april med nærmere informasjon om råd og anbefalinger for feiring av nasjonaldagen.

– Når det gjelder rammer for festivaler, konserter og andre arrangementer gjennom sommeren, vil regjeringen komme tilbake til dette tidlig i mai, sier statsministeren.

Også på andre områder gjør regjeringen fortløpende vurderinger, blant annet å utvide innreiseordningen for arbeidsreisende ytterligere.

– Vi vurderer å utvide ordningen ytterligere i neste uke. Det overordnede målet er i første omgang å prioritere utenlandske arbeidstakere som kan bidra til å gjøre tapet av verdiskaping og jobber minst mulig innenfor de rammer som følger av smittevernhensyn, sier Solberg.

Relatert