MISTER POENGET: Kroppsøvingslærer, Simon Manka, mener faget hans mister poenget sitt dersom det blir valgfritt.
MISTER POENGET: Kroppsøvingslærer, Simon Manka, mener faget hans mister poenget sitt dersom det blir valgfritt. Foto: Roger Andresen

Bekymret for kroppsøving: – De som har behov for det vil velge det bort

Regjeringen vil ha færre fellesfag i videregående skole. Nå er lærere og eksperter bekymret for konsekvensene dersom kroppsøving blir et valgfag.

– Jeg har så mange eksempler på elever som ikke er motiverte til å trene når de begynner på videregående, men som ved hjelp av kroppsøvingstimene etter hvert finner glede i fysisk aktivitet.

Det forteller kroppsøvingslærer ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal, Simon Manka.

Formålet med kroppsøvingsfaget er, ifølge Manka, nettopp å motivere til livslang bevegelsesglede.

– Hvis det blir et valgfag så faller hele poenget bort. De som har behov for å bli motiverte vil velge bort faget.

Mindre felles

Rett før påske presenterte Kunnskap- og integreringsminister Guri Melby fullføringsreformen for videregående skole.

Reformen er den største endringen av videregående opplæring siden Reform-94, ifølge Melby.

En stor del av endringen er at det skal bli færre obligatoriske fag i videregående skole.

I reformen står det:

«Som utgangspunkt mener regjeringen at alle elever skal ha en variant av matematikk, engelsk, norsk og et nytt fag (...) Fag som i dag er fellesfag, med relativt lavt timetall vil da ikke være fellesfag, men vil kunne bli sentrale programfag.»

VIL IKKE FREDE: Kunnskap- og integreringsminister Guri Melby vil ikke garantere at alle elever på videregående skole i Norge vil ha kroppsøving i fremtiden.
VIL IKKE FREDE: Kunnskap- og integreringsminister Guri Melby vil ikke garantere at alle elever på videregående skole i Norge vil ha kroppsøving i fremtiden. Foto: Christian Blom

Felles aktivitetsarena

Manka er fortvilt over at faget hans ikke blir fredet som et fellesfag i den nye reformen.

– Det er bekymringsfullt at Melby ikke forstår effekten av å gjøre dette faget til et valgfag. I dag er kroppsøving den eneste aktivitetsarenaen som treffer alle ungdom i Norge.

Kroppsøvingslæreren er bekymret for signaleffekten dette kan ha til ungdom.

– Norsk ungdom er fra før av for lite i fysisk aktivitet. Og for mange elever er kroppsøvingstimen den eneste aktiviteten de har i løpet av en uke.

Rom for fordypning

Kunnskapsminister Melby har ingen umiddelbare planer om å frede kroppsøving som et fellesfag. Men hun understreker at ingenting er bestemt.

– Det eneste regjeringen har sagt, er at fagene matematikk, norsk og engelsk er noe alle minimum skal ha, og at antall fellesfag skal ned. De fagene som ikke lenger blir fellesfag, forsvinner ikke.

Melby er ikke bekymret for konsekvensene av å gjøre kroppsøving valgfritt.

– Det er ikke slik at elever ikke kommer til å velge fagene som ikke blir obligatoriske. Fagene vil fortsatt være programfag i videregående, med større rom for fordypning.

Resultatfokus

BEGRENSENDE: Kjersti Mordal Moen tror kroppsøving vil miste læringspotensialet sitt dersom det er valgfritt.
BEGRENSENDE: Kjersti Mordal Moen tror kroppsøving vil miste læringspotensialet sitt dersom det er valgfritt. Foto: Høgskolen i Innlandet

Professor i kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet, Kjersti Mordal Moen, mener dette er feil vei å gå for faget.

– Læreplanen i kroppsøving fremhever at faget skal fokusere på kroppslig læring for alle elever i norsk skole.

Moen mener det er grunn til å anta at klassene vil bli bestående av en homogen elevgruppe dersom det blir valgfritt.

– Da kan man like gjerne plassere elevene inne på et styrkerom. Det vil være begrensende for det læringspotensialet som ligger i å ha en klasse som representerer et mangfold av bevegelseserfaringer.

Allmenndannende

ROBUST: Reidar Säfvenbom forteller at kroppsøvingsfaget handler om å gjøre elever klare for fremtiden.
ROBUST: Reidar Säfvenbom forteller at kroppsøvingsfaget handler om å gjøre elever klare for fremtiden. Foto: Norges idrettshøgskole

Professor ved Norges idrettshøgskole, Reidar Säfvenbom, forteller at forskningen på kroppsøvingsfaget har tatt seg stort opp de siste årene i Norge.

Forskningen viser at faget i dag må bruke mer tid på å lære elever hvordan de skal forholde seg til utfordringer som finnes i den virkeligheten elevene er født inn i.

– Kroppsøving er det eneste faget på videregående hvor elever utvikler en robusthet som kan være avgjørende i møtet med utfordringer knyttet til kropp, helse og livskvalitet. Faget handler like mye om psykisk aktivitet og helse.

Säfvenbom presiserer at faget fremdeles har en vei å gå for å utfylle sitt potensial, men at utviklingen de siste årene har vært i riktig retning.

– Fra et folkehelseperspektiv så er det en veldig dårlig ide å gjøre dette faget valgfritt nå. Alle norske skoleelever trenger robustheten som kroppsøvingsfaget skal gi dem i møtet med en verden hvor kroppen står svært sentralt.

– Fokuset skal ikke ligge på hvor godt man gjør forlengs-rulle i lys av turnsporten. Fokuset skal ligge på hvordan man kommer seg opp på beina når man faller.

Relatert