STOPP: Det er to uker siden norske helsemyndigheter stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen for å undersøke alvorlige bivirkninger. Fredag kommer avgjørelsen om hva de har kommet fram til.
STOPP: Det er to uker siden norske helsemyndigheter stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen for å undersøke alvorlige bivirkninger. Fredag kommer avgjørelsen om hva de har kommet fram til. Foto: Massimo Pinca / Reuters / NTB

Forsker mener Norge bør stanse bruken av AstraZeneca

Dersom det viser seg at AstraZeneca-vaksinen fører til alvorlige bivirkninger, mener vaksineforsker Even Fossum at bruken av den bør stanses.

Fredag kommer Folkehelseinstituttet med sin avgjørelse rundt AstraZeneca-vaksinen.

Der vil de gi svar på om vaksinen skal gjenopptas, eventuelt komme til samme beslutning som danske myndigheter: En ytterligere pause på tre uker.

Vaksineforsker Even Fossum ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Rikshospitalet mener det kan medføre en unødvendig risiko å videreføre bruken av AstraZeneca-vaksinen dersom det viser seg at den fører til alvorlige bivirkninger.

TILLIT: Vaksineforsker Even Fossum mener alvorlige bivirkninger kan undergrave tilliten til koronavaksiner generelt og i verste fall føre til lavere vaksinedekning på sikt.
TILLIT: Vaksineforsker Even Fossum mener alvorlige bivirkninger kan undergrave tilliten til koronavaksiner generelt og i verste fall føre til lavere vaksinedekning på sikt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Kan bidra til flere tilfeller

Vaksinen til det svenskbritiske legemiddelselskapet er satt på pause i Norge etter flere tilfeller av alvorlige bivirkninger.

Flere personer har fått den sjeldne kombinasjonen av blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater etter å ha fått vaksinen. Tre personer har dødd av denne tilstanden etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen.

– Hvis det er slik at vaksinen fører til denne sjeldne tilstanden, bør vi avslutte bruken av den, sier Fossum til TV 2.

Fossum understreker at han ikke uttalelser seg på vegne av sin arbeidsgiver.

Torsdag opplyser Legemiddelverket at de mener det er en sannsynlig sammenheng med AstraZeneca-vaksinen og disse sjeldne tilfellene.

De sier at trengs ytterligere forskning for å avklare hva som utløser det sjeldne sykdomsbildet.

Lite smitte

Fossum mener at vi risikerer at fortsatt bruk av vaksinen kan bidra til flere alvorlige tilfeller av bivirkninger i en periode der smittespredningen etter hvert trolig vil avta.

VILLE TATT DEN: Vaksineforsker Even Fossum sier at han hadde tatt AstraZeneca-vaksinen selv om den har en liten risiko for alvorlige bivirkninger, men er mindre sikker på om han ville anbefalt sine nærmeste å ta den.
VILLE TATT DEN: Vaksineforsker Even Fossum sier at han hadde tatt AstraZeneca-vaksinen selv om den har en liten risiko for alvorlige bivirkninger, men er mindre sikker på om han ville anbefalt sine nærmeste å ta den. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I et innlegg på Vaksinebloggen tidligere uken skriver Fossum at selv om smitten i Norge øker, er det fortsatt lite eller ingen smitte i store deler av landet.

– Å skulle vaksinere med AstraZeneca vaksinen i disse regionene vil dermed ikke nødvendigvis forhindre alvorlige covid-19-tilfeller, men vil kunne medføre alvorlige bivirkninger, skriver han.

I forbindelse med påsken er det innført strengere tiltak i hele landet, og trolig vil det føre til at smitten avtar.

Selv om vi har nye virusvarianter, er det sannsynlig at sommermånedene vil bidra til lavere smittetrykk, opplyser Fossum.

– Risiko er igjen at vi bruker AstraZeneca-vaksinen i en periode med lavt smittetrykk, og i hovedsak sitter igjen med de potensielle bivirkningene, skriver vaksineforskeren.

Risiko vs. nytte

Det europeiske legemiddelverket (EMA) mener at nytteverdien til vaksinen er større enn risikoen og anbefaler fortsatt bruk av vaksinen. De har gjentatte ganger sagt at den er trygg og effektiv.

Fossum mener at risiko- og nytte-vurderinger er flytende, og de varierer fra land til land ut fra hvordan smittetrykket er.

– Dersom det norske helsevesenet knelte, hadde du ment noe annet da?

– Det hadde jeg nok. Toleransen for bivirkninger vil være høyere hvis det er svært høyt smittetrykk og helsevesenet hadde hatt store problemer, sier Fossum.

Det at det norske vaksineprogrammet heller ikke blir omfattende forsinket dersom AstraZenca-vaksinen droppes, mener han også er et argument for å ikke måtte bruke vaksinen.

– Vaksiner skal være trygge, og de skal gis til friske mennesker. Det er viktig at befolkningen føler at det er trygt å ta vaksine, sier Fossum.

Han mener at alvorlige bivirkninger kan undergrave tilliten til koronavaksiner generelt og i verste fall føre til lavere vaksinedekning på sikt.

Ulik praksis i Norden

Danmark har valgt å pause vaksineringen med AstraZeneca i ytterligere tre uker fordi de ikke har kommet fram til noen konklusjon av undersøkelsene de har gjort så langt.

Torsdag gjenopptok Island vaksineringen med AstraZeneca etter at de satte den på pause samme dag som Norge og Danmark.

I Sverige og Finland er vaksinen satt på pause for personer under 65 år. De over 65 år vil få tilbud om vaksinen.

– Vaksinen gjør mye større nytte for eldre. Mange blir svært syke med covid-19 hver dag. Samtidig har vi ikke sett risiko for sjeldne og alvorlige bivirkningene hos eldre, sier direktør Johan Carlson i Folkhälsomyndigheten om avgjørelsen.

Selv om EMA har sagt at AstraZeneca-vaksinen er trygg, fortsetter evalueringen av vaksinen.

I helgen skal en ekspertgruppe samles for å komme med innspill til vurderingen av hvorvidt vaksinen fører til økt risiko for blodpropp, inkludert spesielle tilfeller der pasientene også har få blodplater, opplyser EMA i en pressemelding.

Relatert