BLE DØMT: Laila Bertheussen ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel i Oslo tingrett. Tegning: Erik Nyhus / NTB
BLE DØMT: Laila Bertheussen ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel i Oslo tingrett. Tegning: Erik Nyhus / NTB

Statsadvokaten vil ikke ha ankesak mot Laila Bertheussen

Statsadvokat Frederik G. Ranke sier til NRK at de vil be retten om ikke slipper saken mot Laila Bertheussen gjennom til ankebehandling.

– Vår vurdering er at tingrettens dom var velfundert, klar og grundig. Riksadvokaten har godtatt dommen og vår anbefaling er at anken nektes fremmet, sier statsadvokat Ranke, som var aktor i saken, til NRK.

Tingretten var enstemmig da de dømte Bertheussen til ett år og åtte måneders fengsel i januar etter at hun ble funnet skyldig i angrep på demokratiet.

Bertheussen anket på stedet, og det er nå opp til Borgarting lagmannsrett om det skal gjennomføres en ankesak. Hvis de ikke slipper gjennom anken, og Høyesterett ikke omgjør det vedtaket, blir dommen fra tingretten stående.

– Saken er ikke juridisk spesiell og påtalemyndigheten synes ikke den reiser prinsipielle bevisspørsmål som skulle tilsi at lagmannsretten er nødt til å behandle den på nytt, sier Ranke til NRK.

Påtalemyndighetens anbefaling om ikke å gjennomføre ankesak får Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, til å reagere.

– Ut fra diskusjonene i Stortinget om retten til å anke straffesaker, er det oppsiktsvekkende at statsadvokaten ønsker å nekte Bertheussen ankebehandling. sier Elden til NRK.

Relatert