VANSKELIG: En statistikk fra 59 land, viser at 40 prosent syntes det er vanskeligere å sovne under pandemien. Illustrasjonsfoto. (Foto: Colourbox)
VANSKELIG: En statistikk fra 59 land, viser at 40 prosent syntes det er vanskeligere å sovne under pandemien. Illustrasjonsfoto. (Foto: Colourbox) Foto: Todd Arena

Slik har pandemien påvirket søvnen vår

Søvnmengden til hjemmekontorarbeidere har økt med over en halvtime under pandemien. Det viser en fersk svensk studie. Men norske søvnforskere tror kvaliteten på søvnen har blitt redusert. Potensielt kan det påvirke vaksineeffekten.

Et år med restriksjoner har ført til store hverdagsendringer for oss alle. Rutineendringene har påvirket livene våre på flere måter.

Søvnforskere over hele verden har prøvd å finne ut hvilken effekt koronahverdagen har hatt for søvnen vår.

Mindre forberedelser

En ny svensk studie fra Högskolan i Gävle viser at en overgang til hjemmekontor har økt svenske arbeidere sin gjennomsnittlige søvnperiode med 34 minutter.

– Vi tror hovedårsaken til at mange på hjemmekontor sover lenger er at man ikke bruker tid på å forberede seg på å reise til jobb, sier forsker ved Högskolan i Gävle, David Hallman.

SOVER MER: Svenske hjemmekontorarbeidere sover 34 minutter mer under pandemien i følge forsker David Hallman
SOVER MER: Svenske hjemmekontorarbeidere sover 34 minutter mer under pandemien i følge forsker David Hallman Foto: Högskolan i Gävle

Det var forskning.no som først omtalte studien.

Hallman har fulgt testpersonene både før og underveis i pandemien. Søvnkvaliteten til testpersonene har foreløpig ikke blitt analysert.

– Vi har samlet inn data om søvnkvalitet og hvilepuls som vi skal undersøke nærmere. Slik får vi en enda bedre forståelse for hvordan søvnen påvirkes av hjemmearbeid, forteller Hallman.

Senere leggetid

På Bergen Søvn og Kronbiologinettverk ved Universitetet i Bergen forsker de mye på hva søvn betyr for våre liv.

Stipendiat ved forskningsgruppen, Erlend Sunde, forteller om flere positive effekter pandemien ser ut til å ha hatt på søvnmønsteret vårt.

– Mange føler vanligvis at de må ta igjen søvn i helgene, men dette sosiale jetlaget ser ut til å ha forsvunnet for mange. Stabile søvnrutiner er veldig viktig, så det er bra at flere legger seg og står opp likt i helgene og ukedagene.

SØVNKVALITET: Stipendiat ved UIB, Erlend Sunde, understreker at økt søvnmengde ikke betyr økt søvnkvalitet
SØVNKVALITET: Stipendiat ved UIB, Erlend Sunde, understreker at økt søvnmengde ikke betyr økt søvnkvalitet Foto: Universitetet i Bergen

Sunde forteller at undersøkelser i en rekke land har vist at folk sover lenger under perioder med sosiale restriksjoner.

Han understreker derimot at lenger søvn-tid, ikke nødvendigvis betyr bedre søvnkvalitet.

– Det er mye forskning som viser at søvnkvaliteten har gått ned under pandemien. En spørreundersøkelse fra 59 land, viser at mer enn 30 prosent sier at de har våknet oftere opp på natten det siste året.

Den samme artikkelen viser at 40 prosent av de undersøkte har mer problemer med å falle i søvn enn vanlig.

Vaksineeffekt

Søvnprofessor ved UIB, Bjørn Bjorvatn, forteller at hovedårsaken til økt søvnproblemer er bekymringer.

– De som har mistet jobben og som nå bekymrer seg for økonomien, er en gruppe som nok har hatt mer søvnproblemer det siste året. Også de som er veldig redde for å bli syke er en utsatt gruppe.

Bjorvatn forteller at nettopp de som er bekymret for å bli syke, er de som bør sove godt.

SYKDOMSFORLØP: Professor Bjørn Bjorvatn tror lite søvn kan føre til verre sykdomsforløp for koronasmittede.
SYKDOMSFORLØP: Professor Bjørn Bjorvatn tror lite søvn kan føre til verre sykdomsforløp for koronasmittede. Foto: Privat

– Søvn er veldig viktig for immunforsvaret vårt. Flere studier viser at mennesker med lite søvn får verre sykdomsforløp enn andre. Det er grunn til å tro at det samme skjer med korona.

Selv effekten av vaksinering kan bli påvirket av søvnen vår.

– Det er ikke gjort noe forskning rundt sammenhengen mellom søvn og koronavaksinene, så det er det for tidlig å si noe om. Men vi har sett at influensavaksineringseffekten har vært mindre hos mennesker som sover lite i dagene før og etter vaksinering.

Kritisk for de viktigste

Stipendiat ved Institutt for psykologi ved NTNU, Torhild Anita Sørengaard, forsker på hvordan arbeidstakere i samfunnskritiske yrker har det under pandemien.

BEKYMRET: Stipendiat ved NTNU, Torhild Anita Sørengaard, er bekymret for søvnkvaliteten til blant annet helsearbeidere under pandemien.
BEKYMRET: Stipendiat ved NTNU, Torhild Anita Sørengaard, er bekymret for søvnkvaliteten til blant annet helsearbeidere under pandemien. Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

Hun forteller om nye funn tilknyttet søvnkvaliteten til disse arbeidstakerne.

– Ansatte i samfunnskritiske yrker, for eksempel lærere og helsearbeidere, har hittil vist høyere grad av symptomer på insomni nå sammenlignet med før pandemien brøt ut.

Insomni er en søvnforstyrrelse, også kalt søvnløshet. Søvnforstyrrelsen kan blant annet bidra til økt risiko for depresjon.

– Resultatene kan bety at bekymringer og stress knyttet til arbeidshverdagen under koronapandemien kan øke risikoen for insomni, men vi trenger fortsatt mer forskning på disse sammenhengene.

Relatert