KAN FORSVINNE: Et utvalg mener regjeringen bør skrote taxfree-ordningen.
KAN FORSVINNE: Et utvalg mener regjeringen bør skrote taxfree-ordningen. Foto: Vidar Ruud

Taxfree-ordningen bør skrotes, mener regjeringsutvalg

«Norge mot 2025»-utvalget anbefaler regjeringen å skrote taxfree-ordningen. Det kommer fram i utvalgets endelige rapport.

– Tax free-ordningen undergraver det norske avgiftssystemet og den norske alkohol- og tobakkspolitikken, øker tilgjengeligheten og forbruket av alkohol og tobakk, og utfordrer Vinmonopolets stilling, skriver utvalget i rapporten.

Videre vises det til at ordningen har uheldige klima- og miljøeffekter.

– Den bidrar til lavere billettpriser, slik at flytrafikk og utslipp er høyere enn de ellers ville vært.

– Ikke bærekraftig

UTVALG: Jon Gunnar Pedersen leder «Norge mot 2025»-utvalget.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
UTVALG: Jon Gunnar Pedersen leder «Norge mot 2025»-utvalget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Utvalget skriver at ordningen bør erstattes med en ny finansieringsmodell for Avinor, som ikke avhenger av salg av avgiftsfri alkohol og tobakk på norske flyplasser.

Videre foreslår de at en avvikling kan kombineres med at avgiftene senkes på «grensehandelsutsatte varer» i Norge.

Utvalget mener at en avvikling vil gi et mer rettferdig avgiftssystem for alkohol og tobakk, at handelslekkasjen vil bli redusert, og at det samlede avgiftsnivået vil gå ned, uten at alkohol- og tobakksforbruket blant nordmenn øker.

De peker også på at det ikke er sikkert at tax free-ordningen vil være økonomisk bærekraftig, dersom pandemien fører til at reduksjonen i utenlandstrafikken vedvarer.

Utvalg

Utvalget ble satt ned i fjor vår og fikk i oppdrag å vurdere hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi fram mot 2025.

Det er ledet av Arctic Securities-partner Jon Gunnar Pedersen.

Relatert