OVERLEVERINGEN: TV 2-sjef Olav T. Sandnes overleverte i dag allmennkringkasterregnskapet for 2020 til Medietilsynets direktør Mari Velsand.
OVERLEVERINGEN: TV 2-sjef Olav T. Sandnes overleverte i dag allmennkringkasterregnskapet for 2020 til Medietilsynets direktør Mari Velsand.

Slik leverte TV 2 som allmennkringkaster i 2020

TV 2 har levert allmennkringkasterregnskapet for et ekstraordinært og krevende år for verden, Norge og journalistikken. Regnskapet viser viktigheten av allmennkringkastere og avtalen med staten.

– Vi har oppfylt samfunnsoppdraget vårt i en tid hvor behovet for kritisk journalistikk, presis informasjon og troverdige nyheter har vært stort. Allmennkringkasteravtalen bidro til at vi var i stand til å gjøre nettopp det, sier Olav T. Sandnes, administrerende direktør og sjefredaktør i TV 2.

Rapporten, som ble overlevert til Medietilsynet torsdag 25. mars, er en redaksjonell oppsummering av 2020 og hvordan mediehuset leverte på innholdskravene i avtalen. Det økonomiske regnskapet, som viser inntekter og kostnader knyttet til forpliktelsene i avtalen med staten, blir levert innen utgangen av april.

– Sterkt mediemiljø utenfor Oslo

– Oppdraget som allmennkringkaster var i 2020 kanskje viktigere enn noen gang i TV 2s snart 30 år lange historie. Våre folk har virkelig stått på for å dekke alle de store nyhetssakene og drive kritisk journalistikk for å svare på informasjonsbehovet i befolkningen, men også sørget for viktige lyspunkter og pusterom i hverdagen, sier Sandnes.

– Ingen av oss vil glemme 2020. Da vi måtte være mer hjemme og mindre sosiale, var det TV 2 og de andre mediene som oppdaterte og informerte oss. Avtalen med TV 2 er viktig fordi den bidrar til å sikre god nyhetsproduksjon fra et sterkt mediemiljø utenfor Oslo. Vi trenger flere perspektiver. I 2020 ble verdien av medier vi kjenner, og av medier som kjenner oss, enda tydeligere enn før, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Dobbelt så mange timer

Regnskapet viser at TV 2 gjennom 2020 overleverer på nyheter. Med 419 timer nyheter på TV 2 hovedkanalen leverer mediehuset dobbelt så mange nyhetstimer som allmennkringkasteravtalen krever. I tillegg kommer sendingene på Nyhetskanalen, som opplevde stor vekst i et nyhetstungt 2020.

– Mediemangfoldsregnskapet fra Medietilsynet viser at allmennkringkasterne NRK og TV 2 nyter høyest tillit i befolkningen. Vi har vært viktige samlingspunkt for folk gjennom krisen, og vi har sett hvordan spesielt de unge har sluttet opp om våre kanaler, sier Sandnes.

– Vi ser frem til å gå gjennom allmennkringkasterregnskapet fra TV 2. Avtalen mellom TV 2 og staten skal bidra til å styrke mediemangfoldet i Norge, å sikre en konkurrent til NRK og få riksdekkende nyhetssendinger produsert utenfor Oslo. Medietilsynet skal nå vurdere om TV 2 overholdt sine forpliktelser i 2020. Den endelige kompensasjonen for 2020 fastsettes etter at disse vurderingene er gjort, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

– Avtalen fungerer

Gjennom allmennkringkasteravtalen har TV 2 også levert store norske satsninger som Kompani Lauritzen og Heksejakt, sportsøyeblikk fra Færøyene, da all annen live sport var innstilt, og ungdomssatsninger som Ekte. I sum leverte mediehuset 336 timer norsk underholdning og dokumentar, og 225 timer sport innenfor avtalen.

Allmennkringkasteravtalen er satt opp slik at den dekker merkostnader knyttet til allmennkringkasting, begrenset til 135 millioner. De høye seertallene på nyhetsområdet økte inntektene i 2020. Det gjør at regnskapet viser et mindre underskudd for oppdraget enn året før.

– Dette viser at avtalen fungerer etter formålet. Avtalen sikrer at vi kan tenke langsiktig, holde et høyt investeringsnivå og rigge oss riktig. Og det viser at avtalen fungerer når disse tjenestene har en lavere merkostnad. Da betaler staten mindre, selv om de i 2020 har fått mer, sier Sandnes.

Den detaljerte gjennomgangen av hvert krav i avtalen, vil nå bli grundig gjennomgått av Medietilsynet.

Her kan du lese TV 2s allmennkringkasterregnskap for 2020.

Relatert