FØDEAVDELING: Jordmor Ragnhild Myrbø setter inn knappenåler for dagens nyfødte barn ved fødeavdeling B på Akershus universitetssykehus. Arkivfoto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
FØDEAVDELING: Jordmor Ragnhild Myrbø setter inn knappenåler for dagens nyfødte barn ved fødeavdeling B på Akershus universitetssykehus. Arkivfoto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Fødeavdelinger bør legge til rette for at partner kan være til stede ved fødsler

Helsedirektoratet mener at fødeavdelinger bør legge til rette for at partner eller ledsager kan være til stede, innenfor smittevernfaglige rammer.

Under pandemien har det vært stor forskjell mellom fødeavdelingene på om partner får følge med ved fødsel.

Mange kvinner har måttet føde uten parter til stede ettersom sykehusene har vektlagt hensyn til smittevern.

Nå oppfordrer Helsedirektoratet fødeavdelingene til å legge til rette for at partner eller ledsager kan være til stede, innenfor smittevernfaglige rammer.

Den gravide og hennes partner eller ledsager må bli godt informert om hvilke rutiner som er gjeldende ved sitt fødested, skriver Helsedirektoratet i en pressemelding.

De begrunner oppfordringen med at viktigheten av å ha med partner eller en nær pårørende under forberedelser til fødsel, under fødselen og i barselperioden er godt dokumentert.

Smittevernfaglige rammer

Helsedirektoratet understreker samtidig at smittespredning i sykehus raskt kan få svært alvorlige konsekvenser.

Andre pasienter og helsepersonell kan bli smittet og havne i karantene, som igjen kan sette behandlingskjeden under press.

– Det er viktig at hver enkelt fødeavdeling går igjennom hvordan de best kan legge til rette for partners tilstedeværelse før, under og etter fødsel, med utgangspunkt i de lokale forholdene på sykehusene, smittetrykket lokalt og gjeldende smittevernregler, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Torunn Janbu, i en pressemelding.

Vil ikke ta i bruk hurtigtest

Helsedirektoratet går ikke inn for systematisk bruk av hurtigtester for å teste av alle fødende og partnere.

De viser til at det allerede benyttes screening med spørreskjema ved innleggelser og besøk for å kunne vurdere om personer kan ha, eller kan ha vært utsatt for smitte av covid -19.

– Bruk av disse er også et råd overfor partner eller ledsager. I situasjoner, for eksempel der partners smittestatus ikke er avklart eller ved høy insidens ved lokale utbrudd, kan det være nyttig å supplere med en hurtigtest. Smitteverntiltakene må uansett overholdes, sier Janbu.

Der det vurderes å være behov for hurtigtest anvendes fortrinnsvis PCR hurtigtest, som har høyere sensitivitet enn antigen hurtigtest. Dermed er det mindre risiko for at testen er falsk negativ og mindre risiko for at noen slippes inn i sykehus med en Covid-19-infeksjon som ikke blir fanget opp ved testing.

Smitteverntiltakene i helseforetakene må imidlertid fortsatt ivaretas, skriver Helsedirektoratet.

Relatert