STANSER SALGET: Et mulig salg av Bergen Engines har skapt splid. Nå stanser regjeringen salget.
STANSER SALGET: Et mulig salg av Bergen Engines har skapt splid. Nå stanser regjeringen salget. Foto: Kåre Breivik / TV2

Regjeringen skrinlegger salget av Bergen Engines

Det kommer frem under en redegjørelse i Stortinget tirsdag.

Den 4. februar kunngjorde britiske Rolls Royce at de har signert en avtale om å selge motorvirksomheten Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International for 1,6 milliarder kroner.

En av de viktigste kundene til Bergen Engines har vært det norske Sjøforsvaret.

– Et salg ville ha styrket russiske militære kapabiliteter på en måte som klart ville vært i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser, sa Mæland da hun redegjorde for saken i Stortinget tirsdag.

– Tatt på største alvor

Der opplyste hun at regjeringen i lengre tid har jobbet med saken etter at de i desember ble kjent med at nåværende eier Rolls-Royce ville selge Bergen Engines til et selskap innunder russiske TMH Group.

– Vi er kjent med at TMH Group har forbindelser til russisk myndigheter. Dette er en problemstilling som regjeringen har tatt på største alvor. Vi har jobbet over tid med å kartlegge alle sider av salget, sa Mæland.

Rydde vekk usikkerhet

Før redegjørelsen hadde Mæland varslet at hun skulle «rydde all usikkerhet av veien» rundt det omstridte salget.

– Vår vurdering er at den teknologien Bergen Engines besitter og de motorene de produserer ville hatt stor militær og strategisk betydning for Russland, sa Mæland, som pekte på at Russland har hatt store utfordringer med å få tilgang til slik teknologi siden sanksjonene ble innført i 2014.

– I tillegg ville det med salget ha fulgt med en stor eiendom med betydelig bygningsmasse. Den strategiske plasseringen mot den nordlige innseilingen til Bergen og forsvarsinstallasjoner av betydning for Norge og allierte nasjoner er også et forhold av betydning for saken, slo justisministeren fast.

Motorfabrikken har service- og vedlikeholdsavtaler med en rekke kystvaktskip, samt E-tjenestens spionskip Marjata, som er et av Norges mest sensitive skip. Motorer fra fabrikken brukes også av flere Nato-land, deriblant USA.

Russiske oligarker

To av de største eierne i TMH er de russiske oligarkene Iskander Makhmudov og Andrej Bokarev.

Sentralt i saken står sikkerhetsloven og bruken av denne. Bergen Engines var i utgangspunktet ikke omfattet av sikkerhetslovens bestemmelser, men paragraf 10.3 , omtalt som «sikkerhetsventilen» i sikkerhetsloven, gjør at myndighetene kan hindre aktivitet som kan utgjøre en risiko for nasjonal sikkerhet likevel. Terskelen for å bruke paragrafen skal være høy.

Salget skulle etter planen sluttføres mot slutten av året, men Rolls-Royce stanset salget midlertidig 9. mars etter stor medieoppmerksomhet.

Saken oppdateres!

Relatert