STADIG I FENGSEL: I september har Viggo Kristiansen (41) sonet 21 år i Ila fengsel. Snart får han svar på sin løslatelsesbegjæring. Foto: Eivind Pedersen
STADIG I FENGSEL: I september har Viggo Kristiansen (41) sonet 21 år i Ila fengsel. Snart får han svar på sin løslatelsesbegjæring. Foto: Eivind Pedersen

Dette avgjør om Viggo Kristiansen blir løslatt

Blant statsadvokatens argumenter for at Viggo Kristiansen (41) ikke skal løslates, er at Gjenopptakelseskommisjonen var uenige. Det får Kristiansens forsvarere til å reagere.

Det har gått en måned siden nyheten om at Kristiansen, som i 2002 ble dømt til 21 års forvaring for drapene i Baneheia, får saken sin gjenåpnet.Få dager etter at kommisjonens avgjørelse ble kjent, valgte Kristiansen å begjære seg prøveløslatt - noe han ikke tidligere har ønsket.Siden har saken blitt overført fra Agder statsadvokatembeter til Oslo, og fra Agder lagmannsrett til Borgarting.De to statsadvokatene som har overtatt saken, Andreas Schei og Johan Øverberg, vil br