ADVOKATENS FORSLAG: Forsvarsadvokat Øyvind Bratlien finner seg ikke i at forberedelsene til dobbeltdrapssaken blir amputert. Selv har han lansert flere forslag for å få møtt klienten sin på tilnærmet normalt vis. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2
ADVOKATENS FORSLAG: Forsvarsadvokat Øyvind Bratlien finner seg ikke i at forberedelsene til dobbeltdrapssaken blir amputert. Selv har han lansert flere forslag for å få møtt klienten sin på tilnærmet normalt vis. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Dobbeltdrapsdømt i koronakonflikt – advokaten hans vil gå drastisk til verks

Pandemien gjør det vanskeligere når advokater og innsatte skal møtes i norske fengsler. I september risikerer Zikrija Krkic (48) lovens strengeste straff, og han frykter at han ikke kommer til å stille godt nok forberedt.

I august i fjor ble Krkic funnet skyldig i dobbeltdrap. Drammen tingrett dømte ham til 21 års forvaring.Nå jobber den norsk-bosniske mannen og hans forsvarere med ankesaken som skal opp i Borgarting lagmannsrett i september. Om han blir funnet skyldig, risikerer han å sitte inne resten av livet.Men forberedelsene, som skjer fra Ringerike fengsel, går ikke helt etter planen.Koronapandemien legger nemlig noen begr