SLIPPER STRAFF: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran deltok på et fest natt til søndag. Politiet har henlagt saken.
SLIPPER STRAFF: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran deltok på et fest natt til søndag. Politiet har henlagt saken. Foto: Terje Pedersen / NTB

Politiet henlegger sak etter Ap-fest

Lørdag kveld deltok åtte Ap-politikere på en fest på et hotell i Bodø, deriblant Ap-nestleder Bjørnar Skjæran. Politiet satte i gang etterforskning, men har nå besluttet å henlegge saken.

Mandag ble politiet kjent med at det hadde vært en fest med åtte personer på Scandic Havet i Bodø natt til søndag.

– Som følge av de opplysningene som framkom av oppslag i media, besluttet politiet å opprette straffesak og etterforske saken i den hensikt å avdekke om det hadde skjedd et brudd på smittevernet, skriver politiet i en pressemelding.

Blant festdeltakerne var Ap-nestleder Bjørnar Skjæran, som sammen med syv partikolleger trosset smittevernreglene i Bodø og samlet seg på et hotellrom og drakk alkohol.

Lokal og nasjonal forskrift

Skjæran har forklart til TV 2 at de hadde spist middag og så gikk opp på en suite.

– Det skulle jeg selvsagt ikke gjort. Det er jeg veldig, veldig lei meg for. Jeg burde ikke bare latt være å gå dit selv, jeg burde også, som medlem av ledelsen i Arbeiderpartiet, sørget for at andre heller ikke oppholdt seg en plass der det ikke var god nok avstand mellom folk, sier Skjæran.

Politiet vurderte om festdeltakerne kunne straffeforfølges etter loven.

– I den nasjonale covid-19-forskriften kapittel 5a som var gjeldende for Bodø på det tidspunktet festen fant sted, framkommer det et generelt forbud mot arrangementer, med noen ikke relevante unntak, skriver politiet.

– Imidlertid var det også på samme tidspunkt innført en lokal forskrift i Bodø kommune, med hjemmel i smittevernloven. Av denne framkommer det at det kan gjennomføres arrangementer med inntil 10 personer på innendørs arrangement.

– Endrer ikke mitt syn

Politiet opplyser at det må framgå tydelig i loven hvilke handlinger som kan føre til sanksjon ved overtredelsen, og hvilken personkrets det kan reageres mot, dersom noen skal bli straffet.

– Slik politiet vurderer denne saken er dette kravet ikke oppfylt, da det er direkte motstrid mellom nasjonale og lokale regler for regulering av arrangementer.

Som følge av dette besluttet politiet å henlegge anmeldelsen mot festdeltakerne.

Etter henleggelsen beklager Bjørnar Skjæran igjen.

– Jeg tar henleggelsen til etterretning, men det endrer ikke mitt syn. Vi burde ikke møttes på denne måten, og jeg burde ha stoppet det da jeg var innom. Min sterke beklagelse står fast, skriver Bjørnar Skjæran i en SMS til TV 2.

Ordfører Ida Maria Pinnerød (Ap) tar henleggelsen til etterretning.

-Politiet må gjøre sin vurdering, men jeg mener, som Bjørnar Skjæran selv sier, at det uansett var uklokt å samles på den måten når vi krever at andre avstår fra sosiale samlinger.

– Vanskelig

Politiet sier til TV 2 at det var en vanskelig sak å avgjøre, ettersom de var usikre på hjemmelsgrunnlaget de skulle vurdere.

– Forskriften ble endret og den nasjonale og den lokale var motstridende. Kommunens forskrifter var strengere enn de nasjonale, men kommunen hadde feildatert forskriften som lå på deres hjemmesider, sier Stig Morten Løkkebakken, påtaleleder i Nordland politidistrikt.

Straffereaksjonene som ble vurdert var bot til arrangør på 20.000 kroner og 10.000 kroner til hver enkelt festdeltaker.

Relatert