UNDERSØKER: Ida Kjerschow Harstad hos Statsforvalteren i Innlandet leder undersøkelsene av barnevernets håndtering av tatersaken.
UNDERSØKER: Ida Kjerschow Harstad hos Statsforvalteren i Innlandet leder undersøkelsene av barnevernets håndtering av tatersaken. Foto: Olav Wold / TV 2

Gransker om barnevernet bryter loven i taterbarn-saken

Statsforvalteren har åpnet tilsynssak og undersøker Gran kommunes behandling av taterbarn-saken.

TV 2 har avdekket at barnevernet i flere år unnlot å introdusere barnet, som er av taterslekt, for språket og kulturen til den nasjonale minoritetsgruppen.

Dette kan være lovstridig.

Undersøkelsene til Statsforvalteren har pågått i flere måneder, og det er uklart når avgjørelsen kommer.

Barnevernet går inn for tvangsadopsjon av det sju år gamle barnet. De ønsker ikke å svare på spørsmål, men er altså selv under granskning for mulige lovbrudd, kort tid før rettsaken starter.

Foreldrene krever tilbakeføring.

Moren til barnet, Line, fortalte nylig at barnevernet ikke har latt henne få bruke språket sitt, romani, eller fortelle om taterkulturen, under samværene.

– Jeg er veldig stolt av å være reisende, og det er veldig sårt at jeg ikke får bringe kulturen og språket videre til barnet vårt, sier hun.

OVERKJØRT: Foreldrene til barnet føler seg overkjørt av barnevernet .
OVERKJØRT: Foreldrene til barnet føler seg overkjørt av barnevernet . Foto: Olav Wold / TV 2

Skal ha kontakt med kulturell bakgrunn

Avdelingsdirektør Ida Kjerschow Harstad hos Statsforvalteren i Innlandet bekrefter at det er opprettet tilsynssak. Hun vil kun uttale seg på generelt grunnlag.

– Det er ulike krav i loven. Blant annet at barneverntjenesten skal sørge for at barn som plasseres i fosterhjem opprettholder sin kontakt med sin kulturelle, språklige og etniske bakgrunn, sier Kjerschow Harstad.

– Og om det ikke skjer?

– Hvis det ikke, skjer kan det være et brudd på loven, sier hun.

TV 2 har fortalt at tingretten forutsatte at barnet skulle introduseres for taterkulturen for fire år siden. Men dette har barnevernet unnlatt å gjøre fram til nylig.

Barnevernet skriver at de ikke finner det riktig å svare på spørsmål eller kommentere foran adopsjonssaken. Men etter det TV 2 erfarer mener de at barnevernssaken er behandlet korrekt og i takt med lovverket.

De skal ha forklart at de ikke kjente til at barnet var tospråklig i starten av saken. Men i dokumentene framgår det tydelig at moren er fra en taterfamilie.

Og i tingretten ble det for fire år siden omtalt at moren skal ha snakket romani til barnet sitt før det ble plassert i fosterhjem.

– Gufs fra fortiden

Taternes Landsforening kaller saken et gufs fra fortiden og mener barnet blir utsatt brudd på menneskerettene, når det nektes kjennskap til språk og kultur.

TV 2 har i en serie saker fortalt om foreldrenes kamp for å få barnet tilbake, og for å få lære språket og kulturen til minoritetsgruppen, tater/romanifolk.

Det siste har ikke skjedd.

Men etter at tilsynssaken ble åpnet, og etter at TV 2 har stilt barnevernet en rekke spørsmål, skal barnet ha fått informasjon fra barnevernet om sin bakgrunn.

Dette har skjedd uten at foreldrene ble involvert.

Nå står kampen om tvangsadopsjon. Det ble besluttet av Fylkesnemnda. Og blant annet begrunnet med den sterke tilknytningen til fosterhjemmet, barnets spesielle behov og at foreldrene ikke har gode nok omsorgsevner.

I juni kommer ankesaken opp i tingretten.

Den rettoppnevnte psykolog-sakkyndige har konkludert med at tvangsadopsjon vil bety en videre assimilering av barnet, i strid med menneskerettighetene.

Har gode omsorgsevner

Den sakkyndige har også framholdt at foreldrene har alminnelig god omsorgskompetanse og bør få mer enn tre samvær i året.

Men det har barnevernet nektet, til tross for at foreldrenes advokat, Maria Novotna, i snart ni måneder, har bedt om det.

TILFREDS: Advokaten til foreldrene klaget saken inn til Statsforvalteren på vegne av foreldrene.
TILFREDS: Advokaten til foreldrene klaget saken inn til Statsforvalteren på vegne av foreldrene. Foto: Olav Wold / TV 2

Det er hun som på vegne av foreldrene har sendt klage.

– Vi er tilfreds med at Statsforvalteren undersøker saken. For vi mener barnevernet opptrer i strid med menneskerettighetene, FNs barnekonvensjon og norsk lov. Og det er merkelig at de ikke følger rådene til psykologen retten har oppnevnt, sier advokaten.

Barnevernet har hevdet at samvær er belastende for barnet, som har særlige behov. Tidligere har de fått medhold for dette i rettssystemet.

Etter det TV 2 erfarer avviser de også brudd på menneskerettene.

Skal ha kontakt med språk under samvær

Ida Kjershow Harstad hos statsforvalteren opplyser at de ikke kan gripe inn og endre antall samvær fastsatt av Fylkesnemnda.

– Men de generelle reglene gjelder også her. Det skal tilrettelegges for at barn skal få kontakt med språk og kultur under samværene, sier hun.

Dette er en del av tilsynssaken.

Det er på det rene at barnevernet i Gran kommune tidligere har blitt kritisert av Fylkesmannen, som i dag heter Statsforvalteren. Dette har skjedd etter klage fra foreldrene.

Kommunen brøt frister i undersøkelsessaken. Og de brøt barnevernloven da det ikke ble gitt veiledning og oppfølging til foreldrene i etterkant av omsorgsovertakeslen.

TV 2 informerer:

I sitater fra rapporter der barnets kjønn framgår, har vi endret det til barnet. Vi bruker heller ikke etternavnet til moren og faren. Dette er gjort i samråd med foreldrene og deres advokat for å sikre barnet mot identifisering.

Relatert