Mening

Jeg gruet meg til fadderuken

Som liten jente ble jeg vitne til at alkohol var viktigere enn min tilstedeværelse.

Alkohol er for mange en viktig del av å være en sosial student. Men for noen, inkludert meg, har det vært en grunn til bekymring.

Som avholds og helt fersk student gruet jeg meg til fadderuken da jeg høsten 2019 startet på bachelor i barnevern ved Høgskolen i Innlandet. Det var skummelt å være i en ny by uten bekjentskaper. I tillegg assosierte jeg fadderuke med alkohol, noe som skremte meg, da alkohol var noe jeg i mange år hadde tatt avstand fra.

Den siste ShoT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) fra 2018 viser at over halvparten av studentene mener det er for mye fokus på å drikke. 1 av 5 studenter oppgir at de unngår studentarrangementer fordi det drikkes for mye alkohol.

Mange studenter forbinder alkohol med fest og moro, men en stor andel forbinder det også med vonde minner, press og uro.

Viktigere enn meg

Jeg er en av de som har hatt et vanskelig forhold til alkohol. Som liten jente ble jeg vitne til at alkohol var viktigere enn min tilstedeværelse og jeg opplevde at det mennesket som skulle være en trygghet, ble det mennesket som skapte usikkerhet.

Disse hendelsene bidro til at jeg gjennom ungdomsårene ikke klarte å være til stede dersom alkohol skulle være en del av den sosiale settingen. Da foreldrene mine fikk vite hva jeg hadde blitt utsatt for, begynte vi sammen å jobbe for at jeg skulle finne trygghet igjen.

Med tiden begynte jeg å delta på fester, men uten å drikke selv. Når man velger å ikke drikke, kommer alltid spørsmålene om hvorfor.

Jeg har opplevd at de gangene jeg forteller om bakgrunnen min, blir valget mitt akseptert og jeg får skryt over å ha tatt et standpunkt som går imot normen. De gangene jeg derimot har valgt å finne på en unnskyldning, har responsen vært en helt annen. Da har både presset og ubehaget føltes større.

Hvorfor har vi ikke mer åpenhet rundt det å være avholds?

Triks ingen burde gjøre

Ofte når jeg har snakket om det å være edru på fest, har fokuset blitt rettet mot hva jeg som edru person kan gjøre.

Triksene er mange, og jeg har prøvd dem alle. Jeg har drukket vann fra de røde plastglassene, kjøpt alkoholfrie drinker, men fjernet emballasjen og holdt på en flaske uten å drikke av den.

Slike triks bør ingen måtte gjøre på fest.

Jeg tror mange bidrar til et drikkepress uten at de egentlig er klar over det. Jeg tror også drikkepresset er større enn det man selv innser.

Ja til alkoholfrie arrangementer

Personlig så bukket jeg ikke under for noe drikkepress. Fadderuka ble en positiv overraskelse. Jeg ble gradvis mer trygg på meg selv og mine medstudenter ved Høgskolen i Innlandet, noe som førte til at jeg i dag er komfortabel med å drikke alkohol i rette omgivelser.

Men hva med dem som vil ta del i det sosiale uten å drikke alkohol?

Jeg innså ikke hvor lite akseptert jeg hadde blitt, før jeg selv begynte å drikke. Først da merket jeg forskjellen på hvor mye mer inkludert jeg ble når jeg drakk, kontra de årene jeg holdt meg unna alkohol.

I disse dager gjennomfører SHoT en tilleggsundersøkelse for å finne ut hvordan studentene har det under pandemien. Covid-19 har hatt stor innvirkning på det sosiale aspektet ved å være student, men om ikke altfor lenge vil vi nærme oss en normal-situasjon.

Jeg håper vi som studenter i fremtiden kan legge ned en innsats for å gjøre alkoholfrie arrangementer mer tiltrekkende og ikke minst, bli mer bevisste over at de som er edru ikke skal måtte ha en forklaring på hvorfor.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert