DØD: Tidligere finansminister, handelsminister og planeleggingsminister Per Kleppe er død. Foto: NTB
DØD: Tidligere finansminister, handelsminister og planeleggingsminister Per Kleppe er død. Foto: NTB

Tidligere Ap-statsråd Per Kleppe er død

Per Kleppe er død, 97 år gammel. Han døde etter kort tids sykeleie den 10. mars.

Det opplyser Arbeiderpartiet i en pressemelding torsdag kveld.

Kleppe var statssekretær i Gerhardsen-regjeringen fra 1957 til 1962, og statsråd i tre Arbeiderparti-regjeringer under Trygve Bratteli og Odvar Nordli.

– Det var med vemod vi mottok meldingen fra familien om Per Kleppes bortgang. Han var en av de viktigste Arbeiderparti-politikerne i forrige århundre. Med kraft og framsynt klokskap la han føringer for forvaltningen av de norske oljeinntektene, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Finansminister i seks år

– Kleppe bidro også avgjørende til at Norge klarte å holde arbeidsledigheten nede gjennom 1970-tallet, da den økte i de fleste andre vestlige land. Norge har mye å takke ham for, sier Støre videre.

Per Kleppe var handelsminister 1971-72, finansminister 1973–79 og planleggingsminister 1980–81. Han var den lengstsittende finansministeren på 1900-tallet med sine seks år i departementet og i en tid da Norge begynte å nyte godt av oljeinntektene fra Nordsjøen.

Han avsluttet sin yrkeskarriere som generalsekretær i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) fra 1981 til 1988.

Kommandør med stjerne av St. Olavs Orden

Kleppe skrev flere bøker om økonomi og hadde flere politiske og offentlige tillitsverv. Han var medlem av Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, et av forløperne til dagens Norges forskningsråd.

Per Kleppe ble utnevnt til kommandør med stjerne av St. Olavs Orden og mottok også en rekke andre lands ordener, blant annet storkors av den portugisiske Kristusordenen, Det jugoslaviske flaggs orden med gullstjerne i halsbånd (3. klasse), storkors av Finlands løves orden, storkors av Den islandske falkeorden og storkors av den svenske Nordstjerneordenen.