DØMT: Jan Helge Andersen, her fra politiets rekonstruksjon i Baneheia, satt i fengsel i 15 år før han ble løslatt. Foto: Politiet
DØMT: Jan Helge Andersen, her fra politiets rekonstruksjon i Baneheia, satt i fengsel i 15 år før han ble løslatt. Foto: Politiet

Vitne i lydopptak: – Andersen angret på at han dro Kristiansen inn i Baneheia-saken

Om noen dager får politiet en liste over ting som Viggo Kristiansens forsvarer mener de må etterforske i Baneheia-saken. Ett av punktene er et lydopptak med en nå avdød mann som sonet sammen med Jan Helge Andersen.

Det er snart en måned siden Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker ga Viggo Kristiansen grønt lys til å prøve saken sin på nytt.

Han soner en forvaringsdom for drapene og voldtektene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand i år 2000.

Kristiansen har hele tiden hevdet at den meddømte kameraten, Jan Helge Andersen, uriktig trakk ham inn i saken.

3. STAMPE: Siste sikre observasjon av jentene ble gjort ved denne badeplassen. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2
3. STAMPE: Siste sikre observasjon av jentene ble gjort ved denne badeplassen. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Oslo statsadvokatembeter ser nå på saken med nye øyne. De skal vurdere om det er grunnlag for å føre en ny hovedforhandling i Borgarting lagmannsrett eller ikke.

De har allerede varslet at det kan bli aktuelt å gjøre nye etterforskningsskritt i forbindelse med tilrådingen de skal levere til Riksadvokaten.

Her vil Viggo Kristiansens forsvarere ha et ord med i laget.

Advokat Arvid Sjødin kommer i løpet av den kommende uken til å sende inn en liste med konkrete innspill til hva de mener politiet burde se på.

Lydopptak og anonyme brev

Mandag skrev VG at anmodningen i hovedsak dreier seg om tre innspill:

  • Et lydopptak med en nå avdød mann som hevder at Jan Helge Andersen fortalte ham at Viggo Kristiansen ikke var med på drapene og overgrepene i Baneheia.
  • Nye analyser av DNA-ekstrakter som befinner seg på Oslo universitetssykehus. Disse skal ikke ha vært analysert tidligere.
  • Anonyme brev som skal inneholde opplysninger om sakens aktører som forsvaret anser som troverdige og potensielt relevante.

– Ellers har det dukket opp en del taktiske momenter som vi vil at etterforskerne skal ta seg av, men det kan jeg ikke si hva er akkurat nå, sier Sjødin til TV 2.

FORSVARER: Advokat Arvid Sjødin står i spissen for Kristiansens forsvarerteam. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2
FORSVARER: Advokat Arvid Sjødin står i spissen for Kristiansens forsvarerteam. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Intervjuet medinnsatt

TV 2 har hørt gjennom det aktuelle lydopptaket.

Det varer i en drøy time og ble gjort i Ullersmo fengsel 11. november i 2016.

Mannen som snakker på opptaket, sonet en dom på 13 år for drapet på sin samboer. I Skien fengsel sonet han sammen med Jan Helge Andersen.

Mannen er ikke lenger i live.

Til stede i fengselet sammen med den nå avdøde mannen var advokat Sigurd Klomsæt og forfatteren Bjørn Olav Jahr, som har skrevet boken «Drapene i Baneheia – to historier, en sannhet».

Opptaket ble gjort i forbindelse med Klomsæts arbeid opp mot Gjenopptakelseskommisjonen og Jahrs bokprosjekt.

Klomsæt hadde et oppdrag for den innsatte mannen, blant annet fordi han ønsket drapssaken mot seg gjenåpnet.

– Han kontaktet meg, blant annet fordi han visste at jeg jobbet med Baneheia-saken. Uoppfordret ønsket han å fortelle om samtaler han hadde hatt med Jan Helge Andersen. Da han begynte å snakke om dette, gjorde jeg grundige undersøkelser blant ansatte og innsatte i Skien fengsel, som bekreftet at min klient og Andersen sonet sammen, sier advokaten.

Opplysningene mannen kom med, står i rak kontrast til det Andersen har forklart om hendelsesforløpet.

«Han har løyet»

I opptaket sier mannen at han hadde en rekke samtaler med Andersen i fengselet.

– Det var mange. Det var vel over ett år, sier han til Klomsæt og Jahr.

Ifølge ham fortalte Andersen at han i alle år hadde angret på at hadde dratt Viggo Kristiansen inn i saken og at han under rettssakene var fullt klar over at det ikke kunne stemme at kameratens DNA var på åstedet.

– Han sa at «jeg visste med meg selv at det ikke var riktig. Det var kun mitt DNA», hevder mannen at han lot seg fortelle.

– Han har løyet. Det er politiet som har påvirket ham. Han har hatt dårlig samvittighet i alle år – fra da han dro Viggo inn i bildet, sier han videre.

Mannen mente også at Andersen fortalte at det var politiet som fikk ham til å fortelle at det var Kristiansen som var hovedmann og pådriver.

– Hvis ikke så fikk han forvaring, sier han.

Bedyrer at han snakker sant

Flere ganger i løpet av samtalen gjentar vedkommende at han ikke har noe motiv for å fortelle Klomsæt og Jahr om dette.

Han sier også at dette er noe han tok opp med Klomsæt uoppfordret.

INTERVJUET INNSATT: Advokat Sigurd Klomsæt. Foto: Frode Sunde / TV 2
INTERVJUET INNSATT: Advokat Sigurd Klomsæt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Grunnen til at han ville fortelle om dette, var at han mente politiet hadde gjort lignende ting i hans sak, hevdet han under intervjuet.

Mannen bedyrer gjentatte ganger at han snakker sant.

– Hva slags interesse skal jeg ha av dette da? Jeg er ikke ute etter å tjene penger her, sier han.

– Hva skulle jeg vinne på å sitte her og lyve?

– Har aldri sagt noe slikt

I kjølvannet av Gjenopptakelseskommisjonens beslutning om å gjenåpne Baneheia-saken, har Jan Helge Andersen engasjert advokat Svein Holden.

Han formidler via sin klient at Andersen nekter for å ha uttalt disse tingene til mannen i fengselet.

– Andersen er klar på at han aldri har sagt noe slikt til vedkommende. Vi imøteser en eventuell etterforskning fra politiet om dette, sier Holden til TV 2.

– Må sees i sammenheng

Kristiansens forsvarer har ikke personlig hørt gjennom opptaket og vil ikke gå inn på hvilken bevisverdi han mener det har.

– Det er noe politiet må vurdere. Det er de som må avgjøre holdbarheten i dette, og da vil ett moment være om det finnes flere som har hørt det samme. Dette må sees i sammenheng med andre opplysninger som nå har dukket opp, sier Sjødin.

Advokaten vil ikke kommentere om han mener vedkommende er troverdig eller om han kjenner til at det finnes andre som har fortalt tilsvarende.

– Hvorfor skal Andersen fortelle én historie til én person i fengselet – og så fortelle noe helt annet i offentligheten?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Det avhenger, for eksempel, av situasjonen de møttes i. Det vet ikke jeg noe om og det er det politiet må se på, sier Sjødin.

– Men ville ikke det vært en pussig ting å gjøre?

– Nei, det er ikke pussig når en ser på flertallet i kommisjonens vurdering av Jan Helge Andersens troverdighet. Den er blitt vesentlig svekket de siste årene.

Anonyme brev og DNA

I tillegg til lydopptaket er forsvaret altså opptatt av de anonyme brevene og DNA-ekstrakter som skal ligge lagret hos Folkehelseinstituttet.

Sjødin mener brevene inneholder informasjon som kan være relevant ved en eventuell ny hovedforhandling.

– Jeg vil ikke gå inn på innholdet i brevene, men det er viktig at politiet forsøker å komme til bunns i hvem som har sendt dem og hvilke opplysninger de sitter på, sier han.

Det samme mener han om DNA-sporene som ikke tidligere har vært gjenstand for undersøkelser.

– Det er vesentlige deler av ekstraktene som ligger på Oslo universitetssykehus, som ikke er gjennomgått. Det var bare utvalgte deler av materialet som ble analysert tilbake i 2010. Vi kan ikke utelukke at det der kan finnes DNA-bevis som kan fortelle mer om hva som skjedde, sier advokaten.

Dersom påtalemyndigheten lander på at det skal bli en ny rettssak, er det statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg som blir aktorer.

I en SMS skriver statsadvokat Schei at de ikke vil kommentere Sjødins anmodning før den foreligger.

– Vi får forholde oss til det når det kommer, skriver han.

Relatert