Michael Tetzschner (H) har utrygt bekymring for å la FN-konvensjonen stå sterkere enn norsk lov. Tirsdag ble forslaget fra SV nedstemt. Foto: Vidar Ruud
Michael Tetzschner (H) har utrygt bekymring for å la FN-konvensjonen stå sterkere enn norsk lov. Tirsdag ble forslaget fra SV nedstemt. Foto: Vidar Ruud

Konvensjon om funksjonshemmede blir ikke norsk lov

SV fikk ikke flertall for forslaget sitt om å inkorporere FN-konvensjonen i norsk lov. Heller ikke forslaget fra KrF og Venstre om å utredede konsekvensene av en inkorporering fikk flertall.

Tirsdag stemte Stortinget om FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) skulle inkorporeres i Norsk lov.

Forslaget, som ble fremmet av SV, ble nedstemt. Det ble 42 stemmer for, og 45 stemmer mot.

Dette er tredje gang Stortinget stemmer ned forslaget.

Tidligere på dagen fremmet regjeringspartiene et forslag om å utrede konsekvensene av en inkorporering. Heller ikke dette forslaget fikk flertall.

Som forventet

Forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, er ikke overasket over resultatet.

– Partiene stemte som forventet. Det er også forståelig at opposisjonen ikke velger å stemme for den forlengede prosessen regjeringspartiene ønsker.

Forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, ble ikke overasket over resultatet på Stortinget. Foto: TINE POPPE
Forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, ble ikke overasket over resultatet på Stortinget. Foto: TINE POPPE

Brandvik velger i stedet å fokusere på den positive.

– Forrige gang Stortinget stemt for dette var det 8 som stemte for. I dag var det 42. Vi er optimistiske for at stadig flere blir overbevist over viktigheten av dette.

Ville utrede konsekvenser

Det har vært forventet at Stortinget kom til å stemme ned forslaget.

Det var likevel litt spenning knyttet til avstemningen. Tidligere på dagen fremmet regjeringen et forslag om å utrede konsekvensene av en inkorporering av konvensjonen i Norsk lov.

Forslaget fikk 30 stemmer for, og 57 stemmer mot.

Justispolitisk talsperson i Venstre, Solveig Schytz, er skuffet over at opposisjonspartiene ikke stemmer for forslaget til regjeringspartiene.

– Dette er politisk spill og taktikkeri fra Ap og Sp som svekker arbeidet for funksjonshemmedes rettigheter. Vi la opp til en riktig og forsvarlig lovbehandling, men Ap og Sp svikter på oppløpet.

Solveig Schytz er skuffet over opposisjonen. Foto: Geir Olsen
Solveig Schytz er skuffet over opposisjonen. Foto: Geir Olsen

Brandvik i Norges Handikapforbund mener at det er like greit at forslaget fra regjeringspartiene ikke fikk gjennomslag.

– Det er ikke behov for noen utredning. Konvensjonen vil ikke frata menneskerettigheter fra andre grupper.

Avsporer debatten

Stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen, syntes avstemningen ble en trist affære.

– En skuffende dag der funksjonshemmede har måttet høre at de selv ikke forstår sitt eget beste.

Andersen forteller at det ikke var aktuelt å stemme for regjeringspartiene sitt forslag.

Karin Andersen (SV) mener forslaget fra KrF og Venstre var med på å avspore debatten. Foto: Terje Pedersen
Karin Andersen (SV) mener forslaget fra KrF og Venstre var med på å avspore debatten. Foto: Terje Pedersen

– Forslaget fra regjeringen var et forsøk på å avspore debatten. De ble avslørt av justisministeren som sa at utredningen ikke betydde at intensjonen var en inkorporering.

Vil ha kontroll på utviklingen

Høyre og FRP har utrygt bekymring over å la FN-konvensjonen stå sterkere enn Norsk lov.

Norge er forpliktet til å følge loven, men konvensjonen står svakere enn norsk lov om de skulle komme i konflikt.

– Vi skal etterleve konvensjonen, men det er vi som skal ha kontroll på utviklingen av den. Å inkorporere loven følger med mange andre negative detaljer, sa Michael Tetzschner fra talerstolen i Stortinget tirsdag.

Relatert