RØDT: Byrådsledelsen i Oslo innfører rødt nivå i barnehager og grunnskoler i håp om å slå ned smitten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
RØDT: Byrådsledelsen i Oslo innfører rødt nivå i barnehager og grunnskoler i håp om å slå ned smitten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Unge er ofte «stille smittebærere»: – Det er viktig å ta symptomene på alvor

Smitten blant barn og unge har skutt i været i Oslo. Dette er rådene til foreldrene.

Smitten blant unge i Oslo har økt kraftig.

– Vi har aldri sett så mye smitte blant de yngre som vi gjør nå, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse tirsdag.

På grunn av utviklingen innførte byrådsledelsen skjerpelser for barn og unge tirsdag, en gruppe myndighetene helst vil skjerme fra strenge tiltak.

Noe av årsaken til den høye smitten, kan være at det er vanskeligere for de yngre aldergruppene å følge smittevernreglene.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det strider mot barn og ungdoms biologiske behov å legge bånd på seg i lek og kontakt med venner.

– Det er svært viktig for utviklingen å kunne møte jevnaldrene og bruke tid sammen med dem. Det er en av årsakene til at er så vanskelig for barn og unge å følge smittevernreglene, selv om de er skjermet fra mange av de strengeste reglene som voksne må forholde seg til, sier Nakstad.

Smitteverneksperter kommer med en rekke råd til unge og deres foreldre som kan bidra til å snu utviklingen.

Flere årsaker

Overlege og forsker Christopher Inchley peker på flere årsaker til at smitten blant unge øker.

– I Oslo har man hatt fokus på en forsterket TISK-strategi. Økt testing resulterer i at man oppdager flere tilfeller, så det er nok en av årsakene til at smittetallene øker blant unge, sier han.

Overlegen opplevde selv nylig at hele klassen til yngstemann ble satt i karantene etter en lærer hadde fått påvist smitte.

– Da fikk vi beskjed om å teste oss med engang. Dette er viktig slik at man kan oppdage den «stille smitten» hos personer som enda ikke har fått symptomer, sier Inchley.

En annen forklaring på den høye smitten, kan også være at unge har store kohorter.

– De treffer mange flere folk enn det de fleste voksne gjør. I en klasse hvor en elev blir syk, risikerer flere å bli smittet og hele klassen havner i karantene, sier overlegen.

VANSKELIG: Overlege Christopher Inchley mener det kan være vanskeligere å oppdage koronasmitte hos barn ettersom symptomene ofte er milde. Foto: Ahus
VANSKELIG: Overlege Christopher Inchley mener det kan være vanskeligere å oppdage koronasmitte hos barn ettersom symptomene ofte er milde. Foto: Ahus

«Stille smittebærere»

– Vi ser nesten ikke alvorlig syke barn, og det er svært sjeldent at unge blir innlagt på sykehus med korona, sier Inchley, som frem til nylig var seksjonsoverlege på barneklinikken til Ahus.

Barn kan bli like lett smittet som voksne, men får kanskje ikke like ofte symptomer. De kan altså være «stille smittebærere».

– Ettersom sykdomsforløpet ofte er mildt hos unge, vil det være en større andel som ikke vet at de er smittet. De vil kanskje ikke oppleve de vanlige symptomene som å miste lukt- og smaksans, og overser kanskje lett kløe i halsen, sier Inchley.

Han oppfordrer derfor foreldre til å ta symptomene på alvor.

– Det viktig å ta symptomene på alvor. Om barnet har magesmerter på morgenen, kan det være lurt å holde barnet hjemme til man ser at det går over, og at det ikke kommer flere symptomer på koronasmitte, sier overlegen.

I tillegg oppfordrer han unge og foreldrene deres til å ha lav terskel for å teste seg.

– Den beste tiltaket for å avdekke og stoppe smitten hos barn og unge, er å teste oftere, så vi bør ha lav terskel for dette, sier Inchley.

UTSATT: Espen Rostrup Nakstad forteller at skoler og barnehager gjerne er ekstra utsatt for smitte.
UTSATT: Espen Rostrup Nakstad forteller at skoler og barnehager gjerne er ekstra utsatt for smitte. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Skoler og barnehager er utsatt

Nakstad mener at hovedårsaken til den høye smitten blant unge er at de nye virusvariantene lettere kommer seg inn i cellene i luftveiene, også hos barn.

– Derfor kan man smittes av færre viruspartikler enn tidligere. Da betyr også de minste dråpene i luften mer for smitterisikoen, såkalt luftsmitte. Det betyr at man kan trolig bli smittet selv om man holder god avstand til en annen person innendørs, sier han.

SMITTER MER: Overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet sier at både den «gamle» koronavarianten og den engelske varianten har lavest smittsomhet blant barn, men den engelske varianten er mer smittsom i alle aldersgrupper, sier overlegen.
SMITTER MER: Overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet sier at både den «gamle» koronavarianten og den engelske varianten har lavest smittsomhet blant barn, men den engelske varianten er mer smittsom i alle aldersgrupper, sier overlegen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Smitterisikoen blir dermed særlig stor innendørs der mange samles over lengre tid. Derfor er skoler og barnehager spesielt utsatt.

Helsedirektoratet mener derfor at det er viktig å begrense hvor mange forskjellige personer en elev har kontakt med gjennom skoledagen og at elevene holder størst mulig avstand til hverandre.

– Det er også viktig å teste særlig de eldste elevene regelmessig slik at nye smittetilfeller kan stanses før de sprer seg på skolen, sier Nakstad.

Han oppfordrer også foreldrene til å bruke tid på å forklare barna smittevernreglene og at de følger opp hvor mange de er sammen med på fritiden.

– I tillegg er det selvsagt viktig at familier i karantene opprettholder karanteneplikten, sier den assisterende helsedirektøren.

TIL SLUTT: «Det blir bra», er det mange som har skrevet det siste året. Her har barn har malt tegninger.
TIL SLUTT: «Det blir bra», er det mange som har skrevet det siste året. Her har barn har malt tegninger. Foto: Lise Åserud / NTB

Vanskelig balansegang

Overlege Inchley forteller at barna hans har sine definerte nærkontakter.

– De er heldige og har en eller to faste venner de er mye sammen med. Det er likevel en veldig vanskelig balansegang mellom smittevern og hensynet til sosial utvikling og mental helse hos unge. Barn skal slippe å være hjemme hele tiden og må få litt frihet fra foreldrene sine, sier Inchley.

Han mener derfor at det viktigste er å få gjennomført vaksinering hos risikogruppene.

– Det er det beste for at smitten blant de unge skal ha minst mulig konsekvenser for samfunnet som helhet, sier overlegen.

Effektivt

Overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet peker på mange av de samme årsakene som Inchley og Nakstad til hvorfor det nå er mye smitte blant barn og unge og hvorfor det er vanskelig for dem å følge reglene.

Hennes råd til foreldre er å minne ungdommene på at man må huske på å følge smittevernreglene og prøve å begrense antallet nærkontakter, selv om mange er lei nå.

VENNER: Det at ungdom ikke blir så veldig syke, og at det ligger i deres alder, natur og utvikling å være mye med venner, er grunn til at det er vanskelig for dem å følge rådene, sier Greve-Isdahl i FHI.
VENNER: Det at ungdom ikke blir så veldig syke, og at det ligger i deres alder, natur og utvikling å være mye med venner, er grunn til at det er vanskelig for dem å følge rådene, sier Greve-Isdahl i FHI. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Greve-Isdahl mener at rødt nivå i barnehager, grunnskoler og videregående skoler er et godt virkemiddel for å begrense antall nærkontakter bedre.

– Vi vet at rødt nivå har vært effektivt før. Smitten har gått ned ved videregående skoler etter at det har blitt innført rødt nivå, sier hun.

Skal vurdere tiltakene

Overlegen sier at det er krevende med smittevern i skole, fordi særlig de videregående skolene er organisert slik at man skal kunne ha ulike fag og ulike lærere.

Neste uke vil FHI gi tilbakemelding til Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i trafikklysmodellen.

Blant tiltakene som Oslo kunngjorde tirsdag, i tillegg til rødt nivå, stenges alle innendørs fritidsaktiviteter og fritidsklubber for barn og unge.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har også sagt at Helsedirektoratet vurderer om vi må øke avstanden fra en til to meter og om det kan være hensiktsmessig å innføre munnbind på skoler.

Både Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen er åpne for dette, dersom helsemyndighetene anbefaler det.

Relatert