Medlem av Manshow-losjen?

Nå har du sjansen å vise deg som en riktig mann.

Ettersom enhver liten sekt med respekt for seg selv har sin egen losje, var Manshowlosjen dømt til å se dagens lys. Det skulle ikke forundre oss mye om det finnes opptil flere blodfans som lett kunne bestått opptaksprøven for et livsvarig medlemsskap av Manshowslosjen. Send oss noen ord om hvorfor just du skal få muligheten til å komme opp på scenen og drite deg ut -eventuelt bestå manndomsprøven over alle manndomsprøver. Bestått vil umiddelbart utløse diplomoverrekkelse og vill ap