flaum_juni95_460 (Foto: Jon Eeg/SCANPIX)
flaum_juni95_460 (Foto: Jon Eeg/SCANPIX)

Flom eller oversvømmelse?

Flom er ikke alltid det største problemet, ofte er det oversvømmelsene vi merker mest til.

Med flom mener vi vanligvis unormalt høy vannstand i områder som mennesker lever i eller utnytter på andre måter. Men det er lett å bruke ordet galt.

Flom har å gjøre med vannføring – med hvor mye vann som hvert sekund renner forbi et punkt i en elv. Når vannføringen er større enn den vanligvis er på det meste i løpet av et år, er det flom. Oversvømmelser får vi når vann flyter utenfor sine naturlige veier; når elveleiene av eller annen grunn trenger ut på marker og veier eller ned i folks kjellere.

Det trenger ikke være flom for å bli oversvømmelse. På den annen side kan det godt være flom uten at det blir oversvømmelse, så lenge elven holder seg i elveleiet. Flom i en elv langt fra folk legger vi heller ikke merke til.

Hvor mye regn faller det, og hvor? Hvor mye vann renner unna, og hvor renner det? Ofte forbinder vi flom med mye regn, men andre forhold kan være like viktige. For eksempel kan snøsmelting eller vann som plutselig bryter gjennom isdammer forårsake store oversvømmelser.

Om vann renner bort eller flommer over, avhenger av grunnen. I en gressplen siger vannet raskt ned, og det skal mye regn til før det oppstår dammer. Men hvis kumlokkene er tette i en asfaltert gate, skal det ikke mye regn til før hele gaten er full av vann.