mohamed sheik  (Foto: Dokument 2)
mohamed sheik (Foto: Dokument 2)

- Er imot integrering

- Jeg er imot integrering, sier Mohamed Sheik, som i dag driver det største somaliske tiltaket for ungdom i Oslo. I 2004 fikk han Brosteinprisen av Kirkens Bymisjon for sitt integreringsarbeid.

Stadig mer av de offentlige midlene til ungdomstiltak går til innvandrerorganisasjoner. I søknader og rapporter skrytes det av flotte tiltak, men hva driver de egentlig med? Og vet det offentlige hva pengene brukes til? Dokument 2 har sett nærmere både på de som bevilger, og de som mottar. I dag opplever 9 av 10 fritidsklubber i Oslo at midlene deres gradvis forsvinner, og at pengene flyttes over i private tiltak. Minoritetsorganisasjonene har i stor grad overtatt støtten