mohamed sheik  (Foto: Dokument 2)
mohamed sheik (Foto: Dokument 2)

- Er imot integrering

- Jeg er imot integrering, sier Mohamed Sheik, som i dag driver det største somaliske tiltaket for ungdom i Oslo. I 2004 fikk han Brosteinprisen av Kirkens Bymisjon for sitt integreringsarbeid.

Stadig mer av de offentlige midlene til ungdomstiltak går til innvandrerorganisasjoner. I søknader og rapporter skrytes det av flotte tiltak, men hva driver de egentlig med? Og vet det offentlige hva pengene brukes til?

Dokument 2 har sett nærmere både på de som bevilger, og de som mottar.

I dag opplever 9 av 10 fritidsklubber i Oslo at midlene deres gradvis forsvinner, og at pengene flyttes over i private tiltak. Minoritetsorganisasjonene har i stor grad overtatt støtten fra det offentlige.

I hovedstaden anses tiltak rettet mot somaliske barn og unge som viktig for integreringsarbeidet. Ifølge Foretaksregisteret er det registrert 84 forskjellige somaliske hjelpeorganisasjoner i Oslo. I hvilken grad retter de arbeidet sitt mot barn og ungdom?

Fikk integreringspris

En av dem som har drevet med integreringsarbeid i mange år, er Mohamed Sheik.

I 2004 delte Kirkens Bymisjon ut Brosteinprisen til Mohamed Sheik for hans arbeid for integrering. Til Aftenposten har han tidligere uttalt seg kritisk om pengestøtten som gis.

- Somalisk ungdom er blitt et marked for prosjektjegere. Det er så mye personlig prestisje og økonomi knyttet til dette, sa Sheik til Aftenposten november 2004.

riyo rajohuset (Foto: DOKUMENT 2/TV 2)
riyo rajohuset (Foto: DOKUMENT 2/TV 2)
Mohamed Sheik driver i dag det største somaliske tiltaket for ungdom i Oslo. Han er styreleder i Riyo & Rajo-huset i Oslo sentrum. Blant aktivitetene dette ungdomstiltaket får støtte til, regnes arbeidet for somaliske jenter som viktig.

Men da Dokument 2 får en somalisk far til å ringe ungdomssenteret, får faren til svar at det ennå ikke er igangsatt aktiviteter for jenter:

- Vi har ennå ingen aktiviteter for jenter. Men det finnes andre steder å gå til, som drives av de vantro. De jobber også med somalisk ungdom, men vi er motstandere, sier Abdulle Alasow i telefonsamtalen.

Alasow jobber med Sheik i det samme huset, og driver Somalisk ungdoms kultur- og aktivitetsorganisasjon (SUKAO) fra det samme stedet. Alasow omtaler Røde Kors, en av ungdomshusets samarbeidspartnere, på følgende måte i telefonsamtalen:

- Jeg skal fortelle deg sannheten. Alle som kommer inn der, om det er enten gutter eller jenter, alle blir ødelagte. Gjør ditt beste. Gjør historien kort og fortell dem at Røde Kors er et sted der djevlene møtes, lyder Alasows råd til den somaliske faren om Røde Kors sitt ungdomstilbud.