de tause ofrene overgrep barn (Foto: Erik Edland)
de tause ofrene overgrep barn (Foto: Erik Edland)

De tause ofrene

Et funksjonshemmet barn er 2-3 ganger så utsatt for seksuelle overgrep som andre barn. Likevel er de nesten usynlige i rettsvesen og hjelpeapparat.

De mest sårbare barna som blir utsatt for seksuelle overgrep, hører vi lite om. Overgriperne slipper nesten alltid unna, godt beskyttet av stillhet. Et funksjonshemmet barn er 2-3 ganger så utsatt for seksuelle overgrep enn andre barn. Likevel hører vi nesten aldri noe om disse ofrene. En overgriper vil ikke bli tatt, derfor velger de gjerne et offer som ikke vil bli trodd hvis det forteller, eller som ikke kan fortelle i det hele tatt. Flere seksuelle overgripere søker s