torbjørn mork (Foto: Per Løchen)
torbjørn mork (Foto: Per Løchen)

Stanset norsk vaksine

Helsedirektør Torbjørn Mork grep inn og stanset norsk vaksineproduksjon i oktober 1983 fordi han fryktet den var farlig.

I Dokument 2 kommer det frem at helsemyndighetene grep inn og stanset produksjonen av vaksiner ved Statens institutt for Folkehelse (SIFF) i oktober 1983. I et brev undertegnet daværende sosialminister Leif Arne Heløe og helsedirektør Torbjørn Mork heter det at "en ser med stort alvor på det som i den senere tid er fremkommet om bivirkninger og spesielle produksjonsvansker ved instituttet." "Departementet er derfor innstilt på å få gjennomført nødvendige tiltak for å bedr