Privat

Hva koster det for en privatperson å kjøpe hos oss?

1 innslag (Nyhet, sport, gmn) DVD kr. 450,- + porto/oppkrav fra kr 75,- For flere innslag er prisen kr 150,- per påfølgende innslag 1 helt program (Tabloid, Fredag, Holmgang, Nyhetssending, Sportssending) DVD kr. 650,- + porto/oppkrav fra kr. 75,- Ved kjøp av flere programmer betales halv pris på påfølgende program. 1 håndballkamp DVD kr. 650,- + porto/oppkrav fra kr. 75,- 1 fotballk