Aktualitet

TV 2 har i tillegg til nyhetene diverse aktualitetsprogram som graver dypere ned i nyhetene og skaper debatt. I vårt nyhetsarkiv har vi både nyere og eldre programmer:

Tabloid Homgang