liv (Foto: TV 2)
liv (Foto: TV 2)

Liv Liland (Nathalie Tonga)

Etter foreldrenes bortgang, var det først og fremst Liv som forsøker å holde familien sammen. Av hele Liland-søskenflokken er det Liv som mer eller mindre frivillig forsøker å fylle tomrommet etter mor og far. Men den siste tiden har også Storm vokst.

Liv Liland (Nathalie Tonga) Liv tar på seg en slags morsrolle og forsøker som best hun kan å holde familien samlet, noe som til tider viser seg å være en tung bør for ei jente på 17. Av søsknene er det først og fremt villstyringen Storm som står hennes hjerte nærmest. Til tross for at de er tilsynelatende totalt ulike, har de et helt spesielt gjensidig bånd som knytter dem sammen. Det er ikke bare i forhold til sine søsken Liv er ansvarsbevisst. Liv er generelt pliktoppfy