alle mot en_logo
alle mot en_logo

Info om programmet

"Alle mot en" er et kunnskapsbasert underholdningsprogram hvor en person utfordrer hundre mennesker. Øyvind Mund er programleder. Utfordreren skal slå ut de 100 på tribunen ved å svare riktig på kunnskapsspørsmål. De hundre får samme spørsmål, så her må utfordreren være smartere enn gjennomsnittet, for å svare riktig når de svarer feil. "Alle mot en" går ut på at én person skal kjempe mot hundre deltagere i salen. De får alle samme spørsmål, og en