alle mot en_logo
alle mot en_logo

Info om programmet

"Alle mot en" er et kunnskapsbasert underholdningsprogram hvor en person utfordrer hundre mennesker. Øyvind Mund er programleder. Utfordreren skal slå ut de 100 på tribunen ved å svare riktig på kunnskapsspørsmål. De hundre får samme spørsmål, så her må utfordreren være smartere enn gjennomsnittet, for å svare riktig når de svarer feil.

"Alle mot en" går ut på at én person skal kjempe mot hundre deltagere i salen. De får alle samme spørsmål, og en angitt tid til å svare på. Den som svarer feil blir tatt ut av spillet.

Den sentrale deltagerens oppgave er å utkonkurrere flest mulig av de hundre deltagerne i studio. Jo flere deltageren klarer å eliminere, jo mer penger kan han eller hun vinne. Og det er ikke småtterier det er snakk om.

"Alle mot en" ble sendt første gang på TV 2 våren 2006 med 12 program. Siste program i serien ble sendt 29. april.