Sjansen for å få steinsprut er størst om du bor i Oslo eller Viken. I motsatt ende av skalaen finner vi Vestland og Møre og Romsdal.
Sjansen for å få steinsprut er størst om du bor i Oslo eller Viken. I motsatt ende av skalaen finner vi Vestland og Møre og Romsdal.

Dobbelt så mye steinsprut i Oslo – som på Vestlandet

Koster miliardbeløp hvert år.

Er du bileier, er det stor sjanse for at du har opplevd det: Ute på kjøretur hører du plutselig et hardt smell mot frontruten.

Når du sjekker nærmere, kan det ha blitt med smellet – og ingen synlige skader. Eller du oppdager den karakteristiske "rosen", ett eller annet sted på frontruten. Og da er det ingen tvil: Du har fått steinsprutskade.

Dette opplever veldig mange av oss hvert år. Det merker også forsikringsbransjen. Reparasjon av frontruter etter steinsprut koster landets forsikringsselskaper årlig 1,6 milliarder kroner.

Her er det faktisk også store geografiske forskjeller. Viken og Oslo peker seg klart ut som de fylkene hvor du oftest blir rammet av steinsprut, viser skadefrekvenstall fra forsikringsselskapet If.

Dobbelt så stor sjanse

Du har lavest sannsynlighet for å bli truffet av steinsprut i Vestland fylke og i Møre og Romsdal.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i If.
Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i If.

I Oslo er risikoen 9,7 prosent for å få steinsprut i løpet av ett år, mens den er 10,4 prosent i Viken. Det er mer enn dobbelt så mye som på Vestlandet: Tilsvarende tall for Vestland fylke og Møre og Romsdal er henholdsvis 3,9 prosent og 4,2 prosent.

– Litt enkelt sagt: Bor og kjører du i Drammen, Oslo eller Moss er faren dobbelt så stor for å bli rammet av steinsprut som på Voss, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Slik kan du unngå både steinsprut og riper

Mindre trafikktetthet

– Hvorfor så mye steinsprut i Oslo og Viken? En god del av forklaringen er at det går mange motorveier med parallelle kjørefelter og påkjøringsfelter gjennom disse fylkene. Det er også svært stor trafikk på veiene. Steinsprut skjer gjerne når du blir forbikjørt av en bil, og en grusbit eller en småstein blir slynget mot din bil av den som kjører forbi. Det er mer sjelden du får steinsprut av bilen du kjører rett bak, men det kan også skje, sier han.

Hovedårsaken til mindre steinsprut i de to vestlandsfylkene er mindre trafikktetthet og færre veier med parallelle kjørefelter, påpeker Clementz, i en pressemelding.

Slik ser skadefrekvensen ut i de ulike fylkene.
Slik ser skadefrekvensen ut i de ulike fylkene.

Skadefrekvens er et tall på hvor ofte skader inntrer per forsikring. Dette er basert på antall skader og forsikringstakere, i dette tilfelle per fylke og per år. Frekvens blir kalkulert ut fra hvor mange skader som oppstår, altså all den skadestatistikken et forsikringsselskap sitter på.

Tenk deg om før du kjører bilen inn her:

Dekkes av forsikringen

– Værsituasjonen gjennom vinteren og hvordan vintervedlikeholdet av veiene skjer i det enkelte fylke, kan også spille inn på sannsynligheten for å få en grusbit eller småstein i frontruta. Det kan også være forskjeller mellom kommunene hvordan vintervedlikeholdet foregår på de kommunale veiene. Her vil bruken av grus/sand opp mot salting ha betydning. Det samme gjelder når den såkalte vårrengjøringen av veiene starter, for da børstes veiene – og sannsynligheten for steinsprut går ned, sier Clementz.

Når du kjører forbi et skilt med «Gratis reparasjon av steinsprut» utenfor et glassverksted, er det forsikringen din som dekker denne skaden. Glassverkstedet melder inn skaden for deg, til forsikringsselskapet.

Mye motorvei og tett trafikk: Da øker sjansen for å få steinsprut.
Mye motorvei og tett trafikk: Da øker sjansen for å få steinsprut. Foto: NTB Scanpix

Doblet seg de siste 20 årene

– Det beste rådet er: Hold god avstand til bilen foran. Da reduserer du risikoen for å få en steinsprutskade i frontruta til en viss grad, sier Clementz.

Antall steinsprut og glasskader på norske biler har doblet seg de siste 20 årene: I 1997 ble det meldt inn litt over 117 000 skader til forsikringsselskapene i Norge, mens antallet nå ligger på rundt 250 000 skader årlig.

Det viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge. Glasskader koster årlig rundt 1,6 milliarder kroner.

Har bilen gått mer enn 100.000 kilometer? Da bør du passe på

Viktig hvis du får steinsprut

  • Dekk til skaden med gjennomsiktig tape, slik at smuss ikke fester seg og gnager i glassåret.
  • Reparer ruta så raskt som mulig. For hver dag som går kan skaden bare bli verre.
  • Husk at du er dekket av kaskoforsikringen din ved steinsprut. Småskader er det heller ikke egenandel på, og verkstedet melder selv inn skaden til forsikringsselskapet ditt.

Video: Dette skal du ikke være redd for å gjøre med bilen