Fartsmåling: Varselskilt for måling av gjennomsnittsfart står på plass, men så langt er systemet bare blitt testet   ikke satt i ordinær drift.   (Foto: Brynjar Eidstuen, oa.no/ANB)
Fartsmåling: Varselskilt for måling av gjennomsnittsfart står på plass, men så langt er systemet bare blitt testet ikke satt i ordinær drift. (Foto: Brynjar Eidstuen, oa.no/ANB)

Fotoboksen sender feil data - kan ikke brukes

Feilen er trolig ikke rettet før midten av februar.

Fotoboksene skal måle gjennomsnittshastigheten, men sender feil data til Vegvesenet.

– Vi har testet systemet og har fortsatt en feil på dataoverføringen, sier rådgiver Henning Træet i Statens vegvesen region øst, til Oppland Arbeiderblad.

Han forteller at siden desember i fjor har måling av gjennomsnittshastigheten på Riksveg 4 mellom Bruflat og Thune skole i Vestre Toten vært testet. Målingen skjer på en 4,5 kilometer lang strekning forbi Eina, med en fartsgrensen på 70 km/t.

– Alt teknisk utstyr som er utplassert har fungert som det skal. Men vi har hatt en feil på linja som overfører data ute i felten og inn til oss. Feilen må rettes, deretter må vi få en godkjenning på at systemet holder mål før vi kan ta det i bruk overfor trafikantene. Retting av feil og godkjenning før igangsetting er jo av hensyn til trafikantene. Skal forelegg utstedes for å ha kjørt for fort, må vi ha et system som er i orden, sier Henning Træet.

To fotobokser i hver ende

Det tekniske utstyret ute i felten er to fotobokser i hver ende av den aktuelle strekningen. De to fotoboksene tar bilde i hver sin retning.

– Første fotoboks på strekningen tar bilde av alle kjøretøy. Andre og siste fotoboks tar også bildet av kjøretøyet, og regner ut gjennomsnittshastigheten på strekningen. Det er vi i Statens vegvesen som registrerer og kontrollerer fartsovertredelser. Dokumentasjonen sender vi videre til politiet i Gjøvik, sier Henning Træet.

Det er overføringen til Statens vegvesen fra fotoboksene som har vært problemet.

– Når vil feilen være rettet?

– På grunn av ferie til jul og nyttår og noe forestående ferie hos nøkkelpersoner, vil feilen trolig ikke være rettet før i midten av februar. Det kan hende vi før gjort det tidligere, men det er usikkert, svarer Træet.

Gult lys

– Enkelte bilister har meldt om gult lys som blinker når de passerer fotoboksen?

– Når man kjører ut av målestrekningen vil bilister som har kjørt for fort, få et gult lys som blinker. Dette lyset står på en stolpe 50 meter etter at man har passert siste fotoboks, som regner ut gjennomsnittsfarten. De som ikke har kjørt for fort, får ikke gult lys, opplyser rådgiver Træet.

– Også fra fotoboksene kommer det lysblink?

– Ja, det kommer et lite lysglimt idet bildet tas av alle kjøretøyer. Men dette lyset er så svakt at bilistene knapt registrerer det i dagslys, sier Træet.


Kan fint kjøre i 70 km/t

Rådgiveren opplyser at fotoboksene ikke foretar punktmålingen av hastigheten. Med andre ord får bilistene ikke forelegg om hastigheten er ulovlig høy idet man passerer en fotoboks på denne strekningen. Det er kun gjennomsnittshastigheten på hele strekningen som måles.

– Og folk trenger ikke være redde for å kjøre i 70 km/t på strekningen, hvis vær og føre tillater det. Vi har lagt inn en god margin for eventuell overtredelse av 70-grensen. Man får ikke forelegg for å ha kjørt med en snittfart på 72 km/t, sier Træet, som ikke ønsker å opplyse om hvilke grense man må over for å få forelegg.

Du kan lese mer om bil og trafikk på oa.no - her:


Noen gang følt deg fristet? Dette er straffen for å sage ned en fotoboks?