reka (Foto: Scanpix)
reka (Foto: Scanpix)

Vålerenga kutter over 20 millioner

Oslo-klubben skal redusere antall årsverk fra 45 til 31 og innfører et kollektivt lønnskutt på 12,5 prosent i 2014.

Det bekrefter Vålerenga i en pressemelding mandag.

Forrige måned ble det kjent at klubben styrer mot et underskudd på 20 millioner kroner. I høst har situasjonen vært så presset at klubben, etter det TV 2 kjenner til, måtte be aksjonær Tor Olav Trøim om nødhjelp i form av frisk kapital for å i det hele tatt kunne betale ut spillerlønninger.Likviditetssituasjonen har vært, og er, meget dyster.

Vålerenga har stått uten generalsponsor denne sesongen, og nedgang i publikumstallene har resultert i en inntektssvikt. Nå er der klart at klubben kutter over 20 millioner kroner i neste års budsjett.

– Vi må tilpasse oss en økonomisk virkelighet der kostnadssiden står i forhold til de inntektene vi skaper. Vi har for 2014 laget et realistisk inntektsbudsjett både på publikum og innenfor kommersielle samarbeidspartnere, sier styreleder Åge Petter Christiansen i pressemeldingen.

Enige om lønnskutt
VIF planlegger å kutte ti millioner i aktivitetskostnader. Men håper å spare seks millioner på å redusere antall årsverk fra 45 til 31 og samme sum på å innføre et kollektivt lønnskutt på 12,5 prosent. Det ble ledelsen enige med de tillitsvalgte i klubben, aksjeselskapet og spillerutvalget for A-laget enige om mandag.

– Vi startet prosessen med nedbemanning både i klubben og aksjeselskapet sommeren 2013, og alle de 14 årsverkene vil få full effekt for 2014, forteller Christiansen.

Styrelederen takker de ansatte for å bidra i en vanskelig tid for klubben, og opplyser at man er enige om en bonusmodell som kan føre til at spillerne får deler eller hele lønnskuttet tilbake.

Håper på emisjon
TV 2 skrev forrige uke nye investorer og friske millioner i en aksjeemisjon kan være det som redder Vålerengas akutte behov for penger. Målet med emisjonen var å få inn minst ti millioner.

– Førstkommende onsdag vil styret i aksjeselskapet behandle forslaget om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i Vålerenga Invest Fotball AS med tanke på å iverksette en emisjon umiddelbart, forteller styreleder Christiansen i pressemeldingen.