Lørenskog kjemper videre i poengtrekksaken

Lørenskog IK er optimist etter å ha fått støtte av NIFs lovutvalg. Ishockeyklubben håper å få opphevet straffen på 20 minuspoeng.

Før sesongen ble LIK ilagt en bot på 30.000 kroner og et trekk på 20 poeng av styret i Norges Ishockeyforbund (NIHF). Årsaken var for sen levering av klubblisenssøknaden.

Hockeyforbundet avviste Lørenskogs anke av avgjørelsen, og dermed valgte klubben til slutt å sende saken inn til lovutvalget i Norges Idrettsforbund (NIF).

I en pressemelding skriver Lørenskog at klubben opplever støtte i lovutvalget og vil ta saken videre:

– Den mest sentrale uttalelsen fra lovutvalget er etter Lørenskog Ishockey elites oppfatning denne: «Lovmessigheten av slike bestemmelser må vurderes etter en konkret helhetsvurdering, der blant annet praksis, hensynet til forutberegnelighet og regelverkets tilgjengelighet vil stå sentralt».¨

LIK viser til bestemmelsen de mener er relevant fra NIHFs klubblisensreglement. Der står det ingenting om at en klubb skal ilegges poengstraff ved forsinket levering av lisenssøknad. (©NTB)