KJØTT  OG OSTESTRID: Regjeringen har hisset på seg EU etter at de denne uken foreslo å heve tollmurene for en rekke kjøtt  og osteprodukter. Sjømatnæringen og økonomieksperter frykter straffetoll på varer Norge selv eksporterer. (Foto: SCANPIX)
KJØTT OG OSTESTRID: Regjeringen har hisset på seg EU etter at de denne uken foreslo å heve tollmurene for en rekke kjøtt og osteprodukter. Sjømatnæringen og økonomieksperter frykter straffetoll på varer Norge selv eksporterer. (Foto: SCANPIX)

Norge innfører omstridt EU-direktiv

Allerede neste uke vil den borgerlige regjeringen informere EU om at Norge ikke vil legge ned veto mot postdirektivet og innføre det i Norge.

Av Kristoffer Thoner

Det får TV 2 bekreftet fredag ettermiddag. Dette betyr det full konkurranse på brevpost også her til lands.

Europaminister Vidar Helgesen (H) skal møte EUs representanter i et møte i EØS-rådet tirsdag 19. november.

Endrer kurs

Der vil han fortelle at den borgerlige regjeringen vil reversere det norske «vetoet» mot postdirektivet, som daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre varslet om i 2011.

– På tirsdag kommer jeg til å informere EU om at vi trekker reservasjoner vår til postdirektivet. Vi ser ingen grunn til å vente med dette. Denne saken er grundig diskutert allerede, sier Europaminister Vidar Helgesen til TV 2.

Regjeringen bruker dermed første mulighet til å endre kursen i den norske europapolitikken, til tross for advarsler fra fagforeninger her hjemme om at postdirektivet ikke bør innføres før man kjenner konsekvensene i mer detalj.

– Vi regner med at dette vil skape debatt, men den borgerlige regjeringen har en annen politikk på dette enn den forrige regjeringen. Vi er for konkurranse på postmarkedet, sier Helgesen.

– Forhaster dere dere ikke litt nå?

– Nei, vi forhaster oss ikke. Konsekvensene av postdirektivet ble grundig drøftet under den forrige regjeringen. Vi har allerede innført to postdirektiver fra EU, og det er naturlig at vi nå innfører det tredje.

At postdirektivet skal innføres i Norge er nedfelt i den borgerlige regjeringsplattformen.

Blir norsk lov

TV 2 vet at regjeringen ble enige om at dette skal skje allerede på en regjeringskonferanse torsdag denne uken. Vidar Helgesen informerte lederen av Stortingets utenrikskomité, Anniken Huitfeldt (Ap), om beslutningen fredag ettermiddag.

Den rødgrønne regjeringen besluttet å bruke den såkalte reservasjonsretten i EØS-avtalen for å slippe å innføre direktivet i Norge. Den beslutningen blir nå reversert, og EUs tredje postdirektiv vil dermed bli en del av norsk lov så fort som mulig.

Fakta om postdirektivet

* EUs tredje postdirektiv åpner for fri konkurranse på brevpost under 50 gram, og er tredje steg på veien mot full konkurranse på frakt av brev og pakkepost i EU og EØS-området

* Direktivet ble gjort gjeldende fra 31. desember 2010, med mulighet for enkelte medlemsstater til å utsette liberaliseringen til 31. desember 2012.

* Bondevik II-regjeringen vedtok å innføre direktivet fra 2007, et vedtak som den rødgrønne regjeringen omgjorde etter valgseieren i 2005.

* Den rødgrønne regjeringen besluttet i 2009 å utsette innføring av direktivet.

* I 2011 vedtok Arbeiderpartiets landsmøte å bruke reservasjonsretten som ligger i EØS-avtalen mot postdirektivet, og regjeringen fulgte opp med å varsle EU om at Norge ville reservere seg. I regjeringserklæringen fra Høyre og Frp lover partiene å oppheve reservasjonen mot direktivet.