Det er fullt tillatt å kjøre med sommerdekk hele året   hvis forholdene tillater det. Men du bør vite at det stilles andre krav også til sommerdekene når vi har gått inn i vintersesongen.
Det er fullt tillatt å kjøre med sommerdekk hele året hvis forholdene tillater det. Men du bør vite at det stilles andre krav også til sommerdekene når vi har gått inn i vintersesongen.

Nå kan dekkene dine være ulovlige

Innenfor kravene i forrige uke – men nå gjelder andre regler.

Fra 1. november var det tillatt å bruke piggdekk over hele landet – og piggfrie vinterdekk kan du egentlig bruke hele året, selv om det absolutt ikke blir anbefalt.

Men noe påbud om vinterdekk har vi ikke i Norge.

Hvis det fortsatt er bare veier og ikke glatt, kan du bruke sommerdekkene så lenge du vil. Regelen er at du skal være skodd etter forholdene.Forskjellige krav

Her er det imidlertid viktig å være klar over en regel som mange nok ikke har fått med seg.

Krav til mønsterdybde på sommerdekkene er nemlig forskjellig på sommer- og vinterhalvåret.

Fram til 1. november holder det at mønsterdybden er på minimum 1,6 millimeter. Etter denne datoen er kravet 3 millimeter.


Begge er vinterdekk – bare det ene er forbudt


Dette sier forskriften

Sommerdekkene dine som var fullt lovlige å kjøre med 31. oktober, kan altså gi deg en lite hyggelig gebyr-opplevelse 1. november – hvis du blir stoppet og mønsterdybden er under tre millimeter.

Dette sier forskriften:

§ 1–4. Hjul 1. For motorvogn som har hjul og er konstruert for fart over 30 km/t, gjelder følgende: a) Dekk på bil, motorsykkel, moped, traktor, motorredskap, tilhenger eller tilhengerredskap skal ha mønsterdybde minst 1,6 mm.

Dekk på kjøretøy som nevnt i første ledd skal likevel ha mønsterdybde minst 3 mm i tiden fra og med 1. november til og med mandag etter 2. påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder kravene til mønsterdybde fra og med 16. oktober til og med 30. april.

Dette bør du vite før du skifter dekk


Måles i hovedrillene

Er du i tvil om hvordan du egentlig måler mønsterdybden?

Dette skal måles i hovedrillene, i de midterste 3/4 av bredden på selve slitebanen – og rundt dekkets omkrets. Bortsett fra der det er plassert slitasjevarslere.

Hvis dekket er skjevt slitt, må du ta utgangspunkt i der det er mest slitt.


Snart kommer dekkene som ikke må skiftes