Selv om det blinker når du passerer fotoboksen, er det slett ikke sikkert at det får noe etterspill i form av brev i posten. Svært mange saker blir nemlig henlagt.  (Foto:  Kyrre Lien / SCANPIX.)
Selv om det blinker når du passerer fotoboksen, er det slett ikke sikkert at det får noe etterspill i form av brev i posten. Svært mange saker blir nemlig henlagt. (Foto: Kyrre Lien / SCANPIX.)

4 av 10 råkjørere slipper unna

Mange gruer seg til et brev som aldri kommer.

Akkurat nå er det utplassert rundt 380 fotobokser på norske veier – mens den relativt ferske ordningen med gjennomsnittsmålinger er å finne på til sammen 13 veistrekninger.

Fotoboksene er typisk plassert på strekninger der det har vært mange ulykker – eller tidligere målinger viser at det har blitt kjørt mye over fartsgrensen.


Ikke god nok dokumentasjon

Passerer du en av fotoboksene i for høy hastighet, vil det blinke rødt. Og så kommer det et ikke så hyggelig brev i posten etter en stund.

Eller gjør det egentlig det? I mange tilfeller er svaret nei. Den såkalte henleggelsesprosenten er nemlig stigende. Det betyr i praksis at du har blitt målt til å ha kjørt for fort – men at dokumentasjonen ikke er god nok til at politiet mener det holder som bevis.


Her er politiets nye våpen mot promillekjørere

Økt seks prosent

Tilbake i 2007 var henleggelsesprosenten på under 27 prosent, det skriver Nettavisen.

Nå er tallet på 40,04 prosent, det er en økning på hele 6 prosent bare det siste året. Det vil i praksis si at fire av ti råkjørere ikke hører noe mer – og slipper å betale for fartsovertredelsen.

Nå er det bevist – gammel bil er best for helsa

Mer effektivt med gjennomsnitt

Dette gjelder vel å merke for dem som blir fotografert i de vanlige fotoboksene. For gjennomsnittsmålingene er henleggelsesprosenten lavere, nærmere bestemt 26,1 prosent.

Disse er altså i praksis langt mer effektive. Samtidig viser ny statistikk fra Politidirektoratet at stadig færre bryter fartsgrensen på strekningene som har gjennomsnittsmåling. 0,11 prosent av de som har blitt kontrollert på disse strekningene så langt i år, har brutt fartsgrensen. I 2011 var tilsvarende tall på 0,29 prosent.

Her blir det antatt at økt kunnskap til hva gjennomsnittsmålinger går ut på har en stor del av årsaken. Skiltingen og plasseringen har også fått bedre kjennskap etter hvert.

Løp ved siden av bilen – dømt for promillekjøring

Snø og is

Som Broom tidligere har skrevet, er det en rekke årsaker til at fartsovertredelser registrert via fotoboks blir henlagt. En svært vanlig årsak på vinterstid er snø og is som skjuler den såkalte fotolinja i veien – eller som dekker linsen på selve kameraet.

Det er også et krav til at man skal sannsynliggjøre føreren av bilen. Dette handler om bildekvalitet, men også at fører ikke skal være skjult av for eksempel speilet inne i bilen. På veier med flere felt, kan også andre biler delvis sperre for kameraet. Da kan det i praksis bli svært vanskelig å identifisere sjåføren av bilen.


LES OGSÅ: Pass på når du ser dette skiltet