Drillo
Drillo

Arbeidsrett-ekspert: – Drillo-håndteringen ikke i samsvar med norsk arbeidsmiljølov

Råder Drillo til å be om forhandlingsmøte.

Mandag snakket Drillo ut med TV 2 om prosessen rundt sparkingen av ham som landslagssjef. Drillo tok et oppgjør med NFF og måten han ble behandlet på i sine siste dager som sjef.

VIDEO: Se hele intervjuet der Drillo tar et oppgjør med NFF her

I etterkant har Drillo fått støtte fra et samlet fotball-Norge. En av dem som råder Drillo til å ta saken videre er advokat og arbeidsrett-ekspert Henning M. Heitmann.

– Mitt råd ville vært å be om forhandlingsmøte, snakke ordentlig med motparten og komme frem til en avtale hvor man forsøker å få en offentlig beklagelse og et plaster på såret i form av en oppreisningserstatning, sier Heitmann.

Frist på to uker
Det haster hvis Drillo vil be om et forhandlingsmøte.

– NFF kan kun gjøres ansvarlig av Drillo. Det er han som er motpart i en sånn sak. Det er opp til han å reise de krav han kan ha. Det første han i så fall må gjøre er å be styret i NFF om et forhandlingsmøte. Det er normal praksis. Ber han om det innenfor to ukers frist fra han fikk denne beskjeden, har man krav på at man møtes med rådgivere og gjennomfører en forhandling, sier han.

Les: Nils Arne Eggen rister på hodet av behandlingen av Drillo og Semb

Han mener det er liten tvil om at styret har tatt en stor sjanse ved å inngå en avtale med Drillo om en fratredelse på den måten de har gjort.

– De gir uttrykk for at de har tatt en endelig beslutning, og at det er et samlet styre som har besluttet at han skal fratre. Han får i realiteten ingen valg med hensyn til hvordan han skal opptre i den situasjonen. Det er ingen reell drøftelse av spørsmålet om han skal avtre, og den beslutningen er slik at Drillo føler seg presset til å fratre. Det blir avholdt en pressekonferanse kort tid etterpå hvor dette blir offentliggjort. Det setter Drillo i en situasjon hvor han blir i realiteten presset ut av stillingen. Det er en håndtering som ikke er i samsvar med norsk arbeidsmiljølov, sier Heitmann.

Ikke ødelagt ved å samtykke
Arbeidsrett-eksperten mener at Drillo ikke har ødelagt sin egen sak ved å samtykke til å gå av.

– Han har antagelig ikke det siden han ble satt i den vanskelige situasjonen han ble. Det skal svært lite til i norsk arbeidsrett før en arbeidstaker blir innrømmet å ha blitt presset fra stillingen basert på at han er blitt satt i en sånn vanskelig situasjon. Det skal lite til før det presset etter domsstolenes praksis blir sett som å være en reell oppsigelse fra arbeidsgivers side, sier han.

Les: Carew kritiserer Yngve Hallén etter Drillo-sparkingen
Les: Drillo: – Større svik mot Semb enn mot meg

Heitmann er usikker på hvordan saken ble behandlet i NFF-styret.

– Etter loven skal man alltid gjennomføre drøftelser før man tar beslutninger om oppsigelse i arbeidsforhold. Styret burde også her behandle saken på en måte som man i ettertid kan vise hva styrets medlemmer har vurdert, og at styret var samlet i denne vurderingen. Etter at drøftelser var gjennomført burde styret samles på nytt for å gjøre en endelig vurdering av oppsigelsesspørsmål basert på det som er fremkommet i drøftelsene, sier han.